TO STALNO KRETANJE…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Autor:
Besfort Kosova
kosovo serbia policy advocacy group

Nekada je građanima Kosova odlazak u Srbiju bio veoma težak. To je danas dosta lakše i zaista je zadovoljstvo putovati u Srbiju privatnim autom.

Sporazum o registarskim tablicama koji su 2011. godine postigli Kosovo i Srbija kao rezultat briselskog tehničkog dijaloga o poboljšanju života građana dve zemlje je važan za uspostavljanje trajne normalizacije odnosa dve strane.

Nedostatak komunikacije, stereotipi i predrasude između Srba i Albanaca se mogu smatrati nasleđem duže istorije sukoba i polarizacija dve etničke grupe, što je sve kulminiralo tragedijama devedesetih godina. Kako bi se naučilo iz prošlosti, poboljšala sadašnjost i izgradila naša budućnost, neophodno je obezbediti komunikaciju među ljudima. Ovo je omogućeno nizom sporazuma koji omogućavaju slobodu kretanja, kojom se dopušta kretanje privatnih automobila između Kosova i Srbije.

Slobodan protok ljudi pruža nove mogućnosti interakcije, trgovine, kulturne razmene, međusobnog posećivanja i učenja. Na taj način se stvara domino efekat, koji pozitivno utiče na razvoj obe strane. To u velikoj meri ima efekta na eliminisanje zastarelih uverenja, zasnovanih na idejama nacionalizma i politike.

Efekat se takođe oseća i u našim svakodnevnim životima: redovno idem na Exit festival u Novom Sadu od 2015. godine. Taj festival spaja mlade iz čitavog regiona i sveta. Ovaj festival sam po sebi predstavlja izvanredan način povezivanja, deljenja iskustava i stvaranja novih prijateljstava. Tek prošle godine smo se odlučili da na Exit putujemo automobilom. Ispostavilo se da je mnogo lakše i brže. Ovaj sporazum nam je omogućio da posetimo Srem i široko poznatu Frušku Goru, koju sa razlogom nazivaju “draguljem Srbije” zbog izuzetno lepog pejzaža.

Ista lepota karakteriše i predivnu Petrovaradinsku tvrđavu, predivnu panoramu Novog Sada koja se pruža sa nje i na Dunav koji protiče pored, sve uz odličnu muziku i divna prijateljstva, što zaista daje nadu i optimizam za budućnost. Exit festival, velika godišnja manifestacija, je pokrenut na temeljima slobode i demokratije, plemenitih ideala koji su osnova festivala još od 2000. godine.

Prijateljstva, sastajanja, razgovori sa običnim ljudima iz kojih možemo da vidimo koliko smo zapravo isti, da su podele između nas ništa više do nevažnih ideja koje pripadaju prošlosti. Sa takvim idejama se moramo razračunati. Putovanje je jedan od načina te borbe; iako je to postepen proces, njegov efekat je dalekosežan, ne samo na ličnom, već i društvenom i političkom planu. To može dovesti do trajnih i održivih bilateralnih odnosa.

Proces normalizacije se i dalje politizuje. Koriste ga elite sa obe strane, a to ima posledice po sporazum o slobodnom kretanju. Do poteškoća dolazi ako neko nema „KS“ tablice, kao što je to slučaj sa „RKS“ tablicama, te se moraju stavljati „Proba“ papirne privremene tablice. Pored toga, mora se platiti naknada i čovek se oseća nervozno dok vozi kroz Srbiju sa papirnim tablicama jer privlači pažnju.

Izgradnja održivog mira je spor proces; potrebno je vreme i zdravo institucionalno, političko i ekonomsko okruženje. Privreda je jedan od efikasnih načina povezivanja koji može premostiti dugotrajnu odvojenost i polarizaciju dve zajednice. Uklanjanje svih prepreka u trgovini i pružanje podsticaja privrednoj saradnji dve zemlje i šire će pomoći u normalizaciji međuetničkih odnosa. Bliski i višestruko korisni odnosi kroz trgovinu, privredu i razmenu mogu formirati simbiotski odnos na osnovu slobode kretanja i slobodne tržišne privrede kao temelja dugotrajnijeg ekonomskog, kulturnog i demokratskog razvoja. To je ono što se podrazumeva evropskim integracijama.

Ovaj članak je omogućen uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu i Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je odgovornost Grupe za javno zagovaranje politika između Kosova i Srbije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove ambasade Kraljevine Norveške ili Evropske unije. Originalni članak objavljen je na SBunker-u i može se naći ovde (samo na albanskom jeziku).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd