Izveštaj statusa ljudskih prava na severu Kosova i govora mržnje u medijima na srpskom i albanskom jeziku na Kosovu za Mart 2024.

Izveštaj o stanju ljudskih prava na severu Kosova Izveštajni period: mart 2024. U poslednjih nekoliko meseci došlo je do…

Kosovo u trideset minuta prva epizoda

U prvoj epizodi emisije „Kosovo u 30“ minuta bavili smo se odlukom CBK da ukine platni promet u dinarima…

Izveštaj statusa ljudskih prava na severu Kosova i govora mržnje u medijima na srpskom i albanskom jeziku na Kosovu za Februar 2024.

Izveštaj o stanju ljudskih prava na severu Kosova Izveštajni period: februar 2024 U poslednjih nekoliko meseci došlo je do…

Komparativna analiza: Brojni izazovi u primeni zakona o položaju manjina

Nevladina organizacija Aktiv i partnerske organizacije, Matias Bel Institut (Slovačka), Institut za savremeni razvoj (Češka Republika) i Republikon Fondacija…

„Analiza trendova” predstavljena u Beogradu

Nevladina organizacija Aktiv je 29. februara 2024. godine u Beogradu predstavila publikaciju „Analiza trendova 2023: Stavovi srpske zajednice na…

CIVIC ENERGY CENTER

https://civicenergycenter.org/

srpsko-albansko prijateljstvo

https://srb-al.emins.org/

o nama

Aktiv je osnovan u podeljenom gradu Mitrovici. Od svog osnivanja 2009. godine uspešno je implementirao niz projekata i postao aktivni člna lokalnog civilnog sektora. Sarađivao je sa nizom regionalnih i međunarodnih organizacija i igrao važnu ulogu u političkom i društvenom razvoju severnog Kosova. Uz sve aktivnije prisustvo u lokalnoj zajednici i širenjem mreže partnera, Aktiv je bio u mogućnosti proširi ciljeve i domete svojih projekata.

kalendar događaja

sreda

13

mar
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju na kojoj će NVO Aktiv i partnerske organizacije, Matthias Bel Institute, Institute for Modern Development, z.s. i Republikon…

ABER APLIKACIJA

Aber korisnicima pruža informacije o osnovnim ljudskim i pravima nevećinskih zajednica i institucijama i mehanizmima kojima se građani mogu obratiti u odbrani svojih prava na pet jezika nevećinskih zajednica na Kosovu

naši ciljevi

NAŠI CILJEVI

Omogućiti inkluzivni i održivi okvir za sveobuhvatno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu.

Razvoj pravnih i okvira za kreiranje javnih politika koje se tiču prava nevećinskih zajednica, oslikavaju njihove autentične potrebe, te imaju praktičnu primenu.

Omogućiti aktivno uključivanje donosioca odluka u cilju poboljšavanja sprovođenja zakona koji garantuju prava nevećinskih zajednica.

Promocija i jačanje međuetničke saradnje i razumevanja kao stubova otvorenog i demokratskog društva.

najnovije vesti

NGO AKTIV
NAJNOVIJE VESTI

Izveštaj o stanju ljudskih prava na severu Kosova Izveštajni period: mart 2024. U poslednjih

Želite da primate naša redovna obaveštenja?

Prijavite se na naš newsletter servis

ngo publikacije

NGO AKTIV
publikacije, projekti i izveštaji

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd

Obaveštenje: Prijava problema sa pristupom uplaćenih zarada

NVO Aktiv obaveštava javnost da su otvorene dve telefonske linije namenjene prijavi problema sa isplatama i uplatama u dinarima za građane sa mestom prebivališta na Kosovu. Na ovaj način želimo da evidentiramo probleme sa kojima se građani suočavaju u procesu pristupa uplaćenih zarada, korišćenju dinarskih platnih kartica, penzionih čekova, socijalnih dotacija, nivou informisanosti, ali i u kojoj meri su nadležne institucije uspele da odgovore na potrebe građana, uključujući i moguće posledice na ekonomiju u većinski srpskim sredinama širom Kosova,

Radnim danima od 8 do 16 časova službenik NVO Aktiv će biti na raspolaganju i zabeležiti sve prijave. U periodu posle 16 i pre 8 časova možete poslati SMS i obavestiti nas tim putem. Pozivamo građane da prijave svaki problem u vezi sa ovim pitanjem kako bismo procenili stepen problema i identifikovali obaveze institucija prema građanima.

Brojevi telefona za prijavu problema:

+381 65 9055305; +383 49 393974