Takimi i parë konsultativ në Brezovicë: Forcimi i transparencës dhe lufta kundër korrupsionit

Është mbajtur takimi i parë konsultativ në Brezovicë në kuadër të projektit INL, me të gjithë anëtarët e konsorciumit…

Raport për gjendjen e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës

Periudha e raportimit: maj 2024 Metodologjia OJQ Aktiv mblodhi informacione rreth rasteve të mundshme të gjuhës së urrejtjes dhe…

“MANUAL LIDHUR ME APLIKIMIN E URDHËRIT PËR PUNË NË DOBI TË PËRGJITHSHME”

12 qershor 2024 11:00 Hotel Sirius, Prishtinë OJQ Aktiv ju fton në një konferencë ku në kuadër të projektit…

Tryezë e rrumbullakët mbi transparencën dhe luftimin e korrupsionit u mbajt në Leposaviq

Sot në Leposaviq është mbajtur tryezë e rrumbullakët me titull “Udhërrëfyesi për rritjen e transparencës në luftën kundër korrupsionit”….

Raport për gjendjen e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës Periudha e raportimit: Prill 2024

Në prill pati një rritje të dukshme të gjuhës së urrejtjes lidhur me liberalizimin e vizave dhe anëtarësimin e…

CIVIC ENERGY CENTER

https://civicenergycenter.org/

srpsko-albansko prijateljstvo

https://srb-al.emins.org/

rreth nesh

Aktivi është themeluar në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Që nga fillimi i punës më 2009 Aktiv ka realizuar me sukses një sërë projektesh dhe është bërë pjesë aktive e shoqërisë civile lokale. Ajo ka bashkëpunuar me një numër të madh të OJQ-ve rajonale dhe ndërkombëtare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin politik dhe social të Kosovës Veriore. Me një prani të shtuar të komunitetit lokal dhe me një rrjet të zgjeruar të partnerëve, Aktiv ka qenë në gjendje të rrisë fushëveprimin dhe shkallën e projekteve të saj.

kalendarin e ngjarjeve

e mërkurë
13
mar
Me kënaqësi ju ftojmë në konferencën ku OJQ Aktiv dhe organizatat partnere Matthias Bel Institute, Institute for Modern Development, z.s. dhe Republikon Foundation do

ABER APP

Aplikacioni Aber ofron informacione më të rëndësishme për pjesëtarët e komuniteteve joshumicë në Kosovë në një vend dhe në gjuhën e tyre amtare, si për të drejtat themelore ashtu edhe për komunitetet joshumicë, si dhe për institucionet dhe mekanizmat që qytetarët mund t’u drejtohen për t’i mbrojtur ato të drejta.

objektivi

Objektivi

Të sigurohet një kornizë gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme për pjesëmarrje të plotë të qytetarëve në procese vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror në Kosovë.

Të hartohen korniza ligjore dhe të politikave në lidhje me të drejtat e komuniteteve
jo-shumicë që pasqyrojnë nevojat e tyre të mirëfillta dhe që gjejnë zbatim në praktikë.

Të angazhohen në mënyrë aktive vendimmarrësit/politikëbërësit me qëllim të përmirësimit të zbatimit të kornizave ligjore që garantojnë të drejtat e komuniteteve jo-shumicë.

Të promovohet dhe fuqizohet bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndëretnik si themel i një shoqërie të hapur dhe demokratike.

Të reja

QJQ AKTIV
Të reja

Është mbajtur takimi i parë konsultativ në Brezovicë në kuadër të projektit INL, me
Periudha e raportimit: maj 2024 Metodologjia OJQ Aktiv mblodhi informacione rreth rasteve të mundshme
12 qershor 2024 11:00 Hotel Sirius, Prishtinë OJQ Aktiv ju fton në një konferencë
Sot në Leposaviq është mbajtur tryezë e rrumbullakët me titull “Udhërrëfyesi për rritjen e

Želite da primate naša redovna obaveštenja?

Prijavite se na naš newsletter servis

ngo publikacije

QJQ AKTIV
publikime

sudije

MANUAL LIDHUR ME APLIKIMIN E URDHËRIT PËR PUNË NË DOBI TË PËRGJITHSHME

Naslovna ALB
Infografike

REZISTENCA E KOMUNITETIT NDAJ DEZINFORMATAVE

alb
Raportet

Krahasuese Analizë Të drejtat dhe pjesëmarrja e pakicave, pikëpamjet nga Kosova, Sllovakia, Republika Çeke dhe Hungaria

alb
Raportet

Udhërrëfyesi për përmirësiminb e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd