Ndodhi

Me kënaqësi ju ftojmë në konferencën ku OJQ Aktiv dhe organizatat partnere Matthias Bel Institute, Institute for Modern Development, z.s. dhe Republikon Foundation do të prezantojnë gjetjet e Analizës krahasuese të mekanizmave ligjor dhe…
Me kënaqësi ju ftojmë në konferencën ku OJQ Aktiv dhe organizatat partnere Matthias Bel Institute, Institute for Modern Development, z.s. dhe Republikon Foundation do të prezantojnë gjetjet e Analizës krahasuese të mekanizmave ligjor dhe…
Me kënaqësi ju ftojmë në konferencën ku do të prezantojmë dy publikime vjetore për pozitën e komuniteteve në Kosovë, sfidat dhe perspektivat. Në publikimin “Analiza e trendeve 2023: Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë”,…
Me kënaqësi ju ftojmë në konferencën ku do të prezantojmë dy publikime vjetore për pozitën e komuniteteve në Kosovë, sfidat dhe perspektivat. Në publikimin “Analiza e trendeve 2023: Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë”,…
Në kuadër të platformës së debatit “Klubi Social i Mitrovicës”, organizatat e shoqërisë civile AKTIV dhe ACDC, të mbështetura nga UNMIK-u dhe KFOS-i, organizojnë “Debatin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në mjedis…
Në kuadër të platformës së debatit “Klubi Social i Mitrovicës”, organizatat e shoqërisë civile AKTIV dhe ACDC, të mbështetura nga UNMIK-u dhe KFOS-i, organizojnë “Debatin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në mjedis…
Me rastin e Javës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, OJQ Aktiv së bashku me OJQ ACDC organizojnë një panel diskutimi “Luftimi i korrupsionit në komunat me shumicë serbe nga këndvështrimi i gazetarëve nga media serbe në…
Me rastin e Javës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, OJQ Aktiv së bashku me OJQ ACDC organizojnë një panel diskutimi “Luftimi i korrupsionit në komunat me shumicë serbe nga këndvështrimi i gazetarëve nga media serbe në…
OJQ Aktiv organizon konferencën me rastin e prezantimit të raportit “Shpalosja e sfidave të sigurisë përbrenda komunitetit serb në Kosovë”, i cili do të mbahet më 29 nëntor, në hotelin Sirius në Prishtinë, nga…
OJQ Aktiv organizon konferencën me rastin e prezantimit të raportit “Shpalosja e sfidave të sigurisë përbrenda komunitetit serb në Kosovë”, i cili do të mbahet më 29 nëntor, në hotelin Sirius në Prishtinë, nga…
OJQ AKTIV ka kënaqësinë të ftojë publikun në një konferencë dyditore për transparencën e administratës lokale në kuadër të projektit “Forcimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat serbe në Kosovë”, i cili po…
OJQ AKTIV ka kënaqësinë të ftojë publikun në një konferencë dyditore për transparencën e administratës lokale në kuadër të projektit “Forcimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat serbe në Kosovë”, i cili po…

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd