GJENDJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË VERI TË KOSOVËS

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

OJQ Aktiv prezanton Raportin

“GJENDJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË VERI TË KOSOVËS”

27 Qershor 2024

11:00

Qendra për Energji Qytetare (CEC), Mitrovica e Veriut

OJQ Aktiv prezanton Raportin “Gjendja e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës”, i cili dokumenton shkeljet e mundshme të të drejtave të komuniteteve lokale në katër komunat veriore të Kosovës, si dhe përhapjen e gjuhës së urrejtjes në media dhe hapësirë publike, në periudhën nga tetori 2023 deri në maj 2024.

Raporti është rezultat i monitorimit nga OJQ AKTIV, i cili përfshinte vizita javore në terren në katër komuna veriore dhe diskutime me palët e interesuara për të identifikuar shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut.

Raporti përfshin incidente të dokumentuara, tensione, retorikë të rrezikshme dhe gjuhë të urrejtjes, liston ngjarjet, reagimin e autoriteteve dhe të gjitha informacionet kryesore në dispozicion të mbledhura gjatë periudhës së monitorimit. Do të diskutojmë gjetjet e këtij raporti dhe do të shkëmbejmë mendime për hapat e mëtejshëm në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve lokale.

RENDI I DITËS

11:00 – 11:15 Regjistrimi i pjesëmarrësve

11:15 – 11:30 Fjala hyrëse:

  • Fjalë përshëndetëse
  • Prezantimi i objektivave të projektit

11:30 – 12:00 Prezantimi i raportit:

Dimitrije Obrenoviq, autor, OJQ Aktiv

  • Vështrim i përgjithshëm i projektit
  • Metodologjia e monitorimit
  • Gjetjet kryesore dhe të dhënat

12:00 – 12:45 Panel diskutimi:

Goran Avramoviq, kryeredaktor i RTV KIM

Ardita Zejnullahu, drejtoreshë ekzekutive, AMPEK

Moderatore: Ivana Vanovac, kryetare e degës së UNS në Kosovë

13:00 – 13:30 Koktej rasti

Do të sigurohet përkthimi serbisht/shqip/anglisht.          

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd