ADVOCACY HUB

ADVOCACY HUB

Platformu za zastupanje građana ,,Empirika,,  osnovana je  sa ciljem da pripadnicima srpske zajednice koja živi na Kosovu pružimo prostor u kojem će oni moći da pokreću svoje inicijative i uključe se u proces donošenja odluka. Ova platforma želi da okupi pripadnike civilnog sektora i podstakne ih na razgovor o važnim temama za srpsku zajednicu, razvijanje predloga praktičnih politika I olakša im njihovo povezivanje sa donosiocima odluka na centralnom I lokalnom nivou. Samim tim, “Empirika,, promoviše istraživanja, političke radove i predloge za razvoj novih politika koji, na osnovu empirijskih činjenica skreće pažnju na probleme koji negativno utiču na pripadnike srpske zajednice.

INICIJATIVA OPEN

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd