ALVED

Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj

„Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ je projekat koji finansira vlada Velike Britanije i koji će biti sproveden u periodu od septembra 2020. do avgusta 2022. godine. Ovaj projekat će biti sproveden u pet opština na Kosovu, u mestima gde su i opštinska uprava i civilno društvo pokazali posvećenost poboljšanju života svih stanovnika i stoga bi mogli ubrati koristi od projekta poput ovog.

Kroz fokusiranje na participativno planiranje socijalnih usluga, dopunjeno bespovratnim sredstvima za lokalne organizacije civilnog društva, projekat angažuje stručnost članova projektnog konzorcijuma sa predstavnicima civilnog društva i opština kako bi se osiguralo da  socijalne usluge visokog kvaliteta budu dostupne svima. Povezivanjem planiranja i pružanja usluga u opštinama sa potrebama građana, ovaj projekat će vam pomoći da obezbedite inkluzivnost i efikasnost u pružanju socijalnih usluga, na taj način poboljšavajući život svih stanovnika opštine.

Glavni cilj ovog pristupa je da se obezbedi da građani u Srbiji i na Kosovu budu sposobniji da saosećaju sa perspektivama drugih, da igraju aktivne građanske uloge u društvu i slave različitost.

Na Kosovu, projekat sprovodi konzorcijum vođen Peaceful Change Initiative (PCi), dobrotvornom organizacijom registrovanom u Velikoj Britaniji, u bliskoj saradnji sa People in Need (PiN), međunarodnom nevladinom organizacijom registrovanom u Češkoj Republici, i u partnerstvu sa Aktiv, nevladinom organizacijom sa sedištem na Kosovu.   

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd