ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Partneri i podrška – Kosovska Fondacija za otvoreno clanstvo, Evropski pokret u Srbiji

Škola Evropske Integracije u Mitrovici je jednosemestralni edukacioni program za članove javnih institucija, civilnog društva i studenata sa severnog Kosova. Cilj projekta je da pomogne građanima u slučaju izolacije po pitanju Evropske integracije. Projekat će pomoći u razumevanju rada same Evropske Unije, podici svest i ohrabriti javni dialog o procesu Evropske integracije. Glavni cilj Škole Evropske Integracije je bolje razumevanje pravila Evropske Unije. Veruje se da će ovo ukazati na donošenje boljih odluka po pitanju lokalne ekonomije, političkih i socijalnih pravila, kao i poboljšanju međugranične saradnje i bolje upotrebe pre pristupnih fondova Evropske Unije.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd