UNAPREĐIVANJE PRAVA NEVEĆINSKIH ZAJEDNICA PUTEM DIGITALNIH I ZAGOVARAČKIH AKTIVNOSTI

Unapređivanje prava nevećinskih zajednica putem digitalnih i zagovaračkih aktivnosti

Sveobuhvatni cilj: Rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu u vreme pandemije COVID-19 kroz pozitivno zagovaranje i digitalnu kampanju.

Projekat ima sledeće ishode:

Ishod I. ISTRAŽIVANJE SPOVEDENO U ZAJEDNICI, KOJE REZULTIRA dubljim poznavanjem ključnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice u vreme pandemije COVID-19;

Ishod II. DIGITALNA KAMPANJA, KOJA REZULTIRA povećanom svesti i znanjem među pripadnicima nevećinskih zajednica na Kosovu o njihovim zakonskim pravima i mehanizmima za njihovu zaštitu;

Ishod III. POZITIVNI ZAGOVARAČKI NAPORI, KOJI REZULTIRAJU rešavanjem nekoliko ključnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice, koje sprovode institucije na centralnom nivou i uz pomoć zagovaračke platforme Empirika.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd