MANIFESTA 14 PRIŠTINA 2022

NVO AKTIV sa zadovoljstvom najavljuje učešće na projektu Manifesta 14 Western Balkans Project: Stvaranje

zajedničkog prostora za kreiranje solidarnosti na Zapadnom Balkanu koji sufinansira Evropska unija.

Kao partner na projektu, obezbedićemo aktivno učešće kosovsko-srpske zajednice i doprineti razvoju radionica u vidu konsultacija sa građanima i iz drugih zajednica u Prištini. Ove radionice će biti fokusirane na način na koji se razume kultura i na to kako je praktikuju različite umetničke i građanske zajednice.

Međunarodna fondacija Manifesta, pokretač jedinog nomadskog kulturnog bijenala i inicijator Manifesta 14 Western Balkans Project u saradnji sa a opštinom Priština realizuje Manifestu 14 koja će otvoriti svoja vrata od 22. jula do 30. oktobra 2022.

Organizovana u okviru bijenala, Međunarodna fondacija Manifesta realizuje projekat Manifesta 14 Western Balkans Project koji ima za cilj da poveća domete i trajanje Evropskog nomadskog bijenala tako što će razviti među-regionalne platforme saradnje uključujući i veliki broj kulturnih i građanskih aktivnosti u celom regionu. Cilj projekta jeste i da se pomere granice izolovanih kulturnih infrastruktura i mreža na Zapadnom Balkanu.

Povezujući arhitekturu, urbano planiranje, ljudska prava, umetnost i kulturu, Manifesta 14 Western Balkans Project realizovaće razne aktivnosti u 2021. i 2022. godini počevši od dubinskih kulturoloških istraživanja, razgovora sa ekspertima i konferencija do izložbi i događaja širom regiona.

Partnerska mreža Manifesta Western Balkans Project promoviše politiku preko-granične saradnje i umrežavanje u kojem bi znanje i lokalne espertize mogle da se razvijaju.

Aktivnosti u procesu razvoja biće rezultata bliske saradnje između International Foundation Manifesta, Holandije i devet partnera sa Zapadnog Balkana: Post-Conflict Research Center Sarajevo (PCRC); RRITU (Termokiss) Prishtina; Museum of Contemporary Art (MoCA) Skopje; Quendra Harabel Tirana; APSS Institute Podgorica; NGO AKTIV Kosovo; Meydan D.O.O. (Hestia) Belgrade; Kosovo Architecture Foundation (KAF); Institute of Contemporary Art (ICA) Sofia; European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) Berlin.

Manifesta 14 Western Balkans Project je projekat Creative Europe Western Balkans koji finansira Evropska unija.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd