Digitalizacija pristupa nevećinskih zajednica institucionalnim mehanizmima zaštite prava

Cilj projekta:

Popunjavanje ključnih praznina u pogledu dostupnih informacija koje nude institucije na centralnom nivou i mehanizmi za zaštitu prava nevećinskih zajednica na njihovom maternjem jeziku kroz sveobuhvatnu kampanju za podizanje svesti o digitalnoj tehnologiji i pozitivne napore zastupanja.

Dužina trajanja projekta:

7 meseci.

Donator:

Ovaj projekat je podržan od strane Fonda za razvoj zajednice (CDF) i finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) kroz projekat Human Rightivism koji predstavlja Ambasada Švedske u Prištini.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd