ABER – INFORMATIVNA APLIKACIJA ZA NEVEĆINSKE ZAJEDNICE

Sveobuhvatni cilj:
Rešavanje ključnih nedostataka u pogledu dostupnih informacija koje nude institucije na lokalnom/centralnom nivou i mehanizama za zaštitu prava nevećinskih zajednica na njihovom maternjem jeziku, kroz sveobuhvatnu digitalnu kampanju za podizanje svesti i pozitivne inicijative javnog zastupanja.

Projekat za cilj ima postizanje sledećih ishoda:
Ishod I. DIGITALNA KAMPANJA, KOJA REZULTIRA povećanom svesti i znanjem među pripadnicima nevećinskih zajednica na Kosovu o zakonskim pravima i mehanizmima za njihovu zaštitu;

Ishod II. POZITIVNI ZAGOVARAČKI NAPORI, KOJI REZULTIRAJU rešavanjem nekih od ključnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice, za koje su zadužene institucije na lokalnom i centralnom nivou, a uz pomoć i posredovanje zagovaračke platforme Empirika.

 

Aber aplikacija je dostupna za preuzimanje na sledećim platformama: Android (Google Play) i iOS (Apple Store).

 

Ova projekat je podržan od strane Međunarodnog Olof Palme Centra i ni na koji način ne odražava stavove ove institucije.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd