POVEĆANJE ODGOVORNOSTI INSTITUCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE NA SEVERNOM KOSOVU

Donator: Britanska ambasada u Prištini

Opis projekta: Projekat ima za cilj da utiče na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, uz pomoć mehanizama i pozitivnih modaliteta koji će uticati na povećano učešće građana u procesu odlučivanja na lokalnom nivou.  Na ovaj način će se ostvariti saradnja između neformalnih grupa građana i lokalnih vlasti, kao i viši nivo odgovornosti i transparentnosti lokalnih vlasti u sve četiri opštine na severnom Kosovu.

Putem kreiranja različitih modaliteta i mehanizama za povećano učešće grupa građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, ovaj projekat će pomoći opštinskim vlastima u unapređenju demokratskog i transparentnog  upravljanja na lokalnom nivou.

Cilj projekta “Povećanje odgovornosti institucija lokalne samouprave na severnom Kosovu” je da stvori jaču povezanost građana sa lokalnim vlastima pogotovu  kako bi se povećao nivo transparentnosti i nadležnosti na lokalnom nivou u procesu donošenja odluka. Projekat će pratiti formiranje neformalnih grupa građana uključujući manjine, socijalno ugrožene, marginalizovane grupe, žene  i omladinu a sve to u cilju osnaživanja njihovih uloga  i veći stepen njihovih nadležnosti u čitavom procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd