MITROVAČKI DRUŠTVENI KLUB 2019/20

Tokom niza godina postojanja, Mitrovački društveni klub se na severu Kosova i šire profilisao kao koncept koji neguje kulturu otvorenog i slobodnog dijaloga u zajednici, među zajednicama i među različitim društvenim strukturama, koji svima garantuje slobodu izražavanja, razmenu stavova, mišljenja i viđenja političkog i društvenog konteksta na Kosovu. Iako sve aktivnosti sprovodi u teškoj socio-političkoj situaciji, gde je sloboda govora veoma malo prisutna u javnom mnjenju, MSC ima tendenciju unapređenja svog programa zarad uključivanja sve većeg broja mladih ljudi koji će postati oslonac društvene kritike. Vođen ovim ciljem, AKTIV je indentifikovao polje kulture kao prostor na kome bi se promovisala i pospešivala društvena kritika, tolerancija i međuetnička saradnja. Stoga će program Mitrovačkog društvenog kluba ove godine usmeriti i na promociju i obogaćivanje kulturno-umetničkih sadržaja, angažovanje mladih umetnika i društvenih aktivista, te okupljanje publike koja je zainteresovana za ovakvu vrstu sadržaja.

Tokom niza godina postojanja, Mitrovački društveni klub se na severu Kosova i šire profilisao kao koncept koji neguje kulturu otvorenog i slobodnog dijaloga u zajednici, među zajednicama i među različitim društvenim strukturama, koji svima garantuje slobodu izražavanja, razmenu stavova, mišljenja i viđenja političkog i društvenog konteksta na Kosovu. Iako sve aktivnosti sprovodi u teškoj socio-političkoj situaciji, gde je sloboda govora veoma malo prisutna u javnom mnjenju, MSC ima tendenciju unapređenja svog programa zarad uključivanja sve većeg broja mladih ljudi koji će postati oslonac društvene kritike. Vođen ovim ciljem, AKTIV je indentifikovao polje kulture kao prostor na kome bi se promovisala i pospešivala društvena kritika, tolerancija i međuetnička saradnja. Stoga će program Mitrovačkog društvenog kluba ove godine usmeriti i na promociju i obogaćivanje kulturno-umetničkih sadržaja, angažovanje mladih umetnika i društvenih aktivista, te okupljanje publike koja je zainteresovana za ovakvu vrstu sadržaja.

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd