JAČANJE INSTITUCIJA ODGOVORNIH ZA PITANJE NASILJA U PORODICI NA SEVERNOM KOSOVU

Partneri i podrška – Ambasada Finske, UN Women

Ovaj projekat teži ka poboljšanju statusa žrtava kućnog nasilja na severnom Kosovu, preko zvaničnih institucija, kao i implementaciju internacionalnih i lokalnih pravnih normi vezanih za nasilje u porodici. Tokom implementacionog perioda, AKTIV nastoji da pruži javnu podršku žrtvama porodičnog nasilja. Ovo podrazumeva organe civilnog društva kao i predstavnike javnih institucija, uključujući opštine.

Glavni ciljevi :

  1. Stvoriti efikasan i održivi sistem kao odgovor porodičnom nasilju na severnom Kosovu.
  2. Podsticanje institucijalne odgovornosti po pitanju prava ugroženih socijalnih grupa
  3. Postaviti kamen temeljac za osnivanje i izgradnju Sigurne kuće na severnom Kosovu

 

Rezultati projekta :

Rezultat 1 : studija izvodljivosti je predočena od strane lokalnih eksperata, uspešno su prepoznate potrebe i strateški pravci za ispunjenje svih preduslova za izgadnju Sigurne kuće. Početna saradnja je uspostavljena kako sa Kosovskom policijom tako i sa ostalim nadležnim organima.

Rezultat 2 : Osmišljen je plan treninga za relevantne lokalne institucije i Kosovsku policiju. Institucije su povećale mogućnosti efikasnijeg rešavanja slučajeva porodičnog nasilja.

Rezultat 3 : Institucijalna posvećenost za osnivanje i izgradnju Sigurne kuće je potekla od strane lokalnih relevantnih vlasti. Postavljen je temelj za izgradnju Sigurne kuce.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd