TV EMISIONI SPORAZUM 2021

TV emisioni “Sporazum” (“Marrëveshja”) është emision politik i krijuar me qëllim të informoi njerëzit dhe të hapë diskutim për çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë.

Ideja e këtij emisioni është inicimi i bisedës për pyetjet aktuale dhe problemet e njerëzve të zakonshëm jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në nivelin regjional, dhe me këtë arsye të ndikon në perceptimin e qytetarëve për këto pyetje në tërë regjionin. Përveç këtij, ky emision jep mundësi unike njeriut të zakonshëm të dëgjohet zëri i tij dhe mendimi, si dhe të bënë pyetje në mënyrë direkte anëtarëve të politikës së lartë elitare e cila është ulur në TV studion tonë.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd