Prezentacija analize ’Procena prava i sloboda u srpskim zajednicama na Kosovu’

20. februar. 2020. | 11:22


Call or expression of interests/application

19. februar. 2020. | 09:49


OCD Forum: ,,Direktan dijalog kao sredstvo regionalne stabilnosti”

4. februar. 2020. | 07:45


Održana otvorena debata o jezičkim pravima u sudskim postupcima

3. februar. 2020. | 03:21Poziv za stažiranje u finansijama i administraciji

17. januar. 2020. | 11:04


Učešće građana u procesu donošenja odluka na lokanom nivou

30. decembar. 2019. | 01:06


Our Facebook


Our twitt's