Mapa puta za povećanje transparentnosti u borbi protiv korupcije

U Štrpcu održan skup o transparentnosti i borbi protiv korupcije U organizaciji NVO Aktiv, u ponedeljak, 22. aprila, u Štrpcu je održan okrugli sto pod nazivom “Mapa puta za povećanje transparentnosti u borbi protiv korupcije”. Skupu su prisustvovali predstavnici civilnog društva, kao i direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Ul Bulješkaj.

Učesnici su razmenili svoja iskustva, ističući važnost veće transparentnosti i nastavak zajedničke borbe protiv korupcije u opštinama sa srpskom većinom. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Ul Bulješkaj predstavio je rad Agencije i njene aktivnosti, istakavši da do sada nije prijavljen nijedan slučaj korupcije u Štrpcu.

Na ovom skupu predstavljena je ABER aplikacija koja kao digitalna alatka služi građanima za prijavu slučajeva korupcije. Ova aplikacija olakšava prijavu korupcije, doprinoseći većoj transparentnosti.

NVO Aktiv nastavlja svoju posvećenost promociji i jačanju transparentnosti u borbi protiv korupcije u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, saradnjom sa relevantnim institucijama i civilnim sektorom.

Ovaj događaj se organizuje u okviru projekta „Pobolјšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovode NVO AKTIV i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz saradnju i podršku Agencije za sprečavanje korpucije, uz finansijsku podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd