ANALIZA TRENDOVA 2023: STAVOVI SRPSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU” „PROCENA STATUSA PRAVA NEVEĆINSKIH ZAJEDNICA NA KOSOVU”

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na konferenciju na kojoj objavljujemo dve godišnje publikacije o položaju zajednica na Kosovu, izazovima i perspektivi.
U najnovijem istraživanju „Analiza trendova 2023: Stavovi srpske zajednice na Kosovu”, koje objavljujemo godinama unazad, pratimo promene u javnom mnjenju u zajednici kosovskih Srba. Ovo istraživanje nudi sveobuhvatne podatke i analizu percepcije Srba sa Kosova, nastojeći da se upotpuni uvid u potrebe i prioritete srpske zajednice, ali i da se prenesu neke od ključnih zabrinutosti i nezadovoljstva.
U publikaciji „Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu” predstavljamo izazove sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice. Analizira se njihov položaj i promene koje su imale značajan uticaj na pravac i prirodu odnosa između nevećinskih zajednica i vlasti na centralnom nivou. U ovom istraživanju nudimo i put ka rešavanju ovih pitanja.
AGENDA
13.00 – 13.10 Dolazak i registracija učesnika
13.10 – 13.30 Predstavljanje istraživanja,
Miodrag Milićević, Izvršni direktor NVO AKTIV
Doc. dr Stefan Surlić, Fakultet političkih nauka u Beogradu
13.30 – 14.15 Diskusija
Goran Avramović, RTV Kim
Darko Dimitrijević, Radio Goraždevac
Biće obezbeđen prevod srpski/albanski/engleski.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd