Izgradnja poverenja, jačanje zajednica: Konferencija o transparentnosti lokalne uprave

NVO AKTIV sa zadovoljstvom poziva javnost na dvodnevnu konferenciju o transparentnosti lokalne uprave u okviru projekta „Jačanje transparentnosti i vladavine prava u srpskim opštinama na Kosovu”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv opojnih droga i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL). Konferencija […]

Nova adresa NVO Aktiv u Prištini

Od 1. septembra 2023. Kancelarija NVO Aktiv se nalazi na novoj lokaciji u Prištini. Naša adresa je Ćamilj Hodža, 38, I sprat, stan br. 2, Priština. NVO Aktiv sa svojim glavnim sedištem u Severnoj (Kosovskoj) Mitrovici, te kancelarijama u Prištini i Beogradu zaokružuje jačanje organizacije, sledeći svoje glavne pravce – poštovanje ljudskih prava i sloboda, […]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Organizacije civilnog društva i mediji

Povodom nedavno objavljenog javnog poziva Kancelarije za pitanja zajednica(Finansijska podrška projektima/programima NVO za podizanje nivoa zapošljavanjapripadnika nevećinskih zajednica, medija koji doprinose zaštiti i unapređenju prava iinteresa nevećinskih zajednica na Kosovu, kao i nevladinih organizacija kojedoprinose kulturnim aktivnostima koje promovišu kulturu, tradiciju, jezik, kulturnonasleđ i identitet pripadnika zajednica) i odluke komisije u vezi sa navedenimpozivom ukazujemo […]

NGO AKTIV IS HIRING! VACANCY NOTICE FOR PROJECT COORDINATOR

NGO AKTIV is pleased to announce an opening for the position of Project Coordinator for an ongoing project related to the protection of the rights of non-majority communities in Kosovo. NGO AKTIV is encouraging experienced, enthusiastic, and dedicated individuals to express their interest/apply and work in a responsible, demanding, and challenging position of Project Coordinator. […]

Jačanje institucionalnih odgovora na bezbednosne incidente u nevećinskim zajednicama

Predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija, zajednica, nevladinih organizacija i zagovornici ljudskih prava su na konferenciji održanoj 27. juna razmotrili pitanja iz izveštaja “Jačanje institucionalnih odgovora na bezbednosne incidente u nevećinskim (srpskim) zajednicama”. Konferencija, koju su organizovali NVO AKTIV i Institut KIPRED uz podršku UNMIK-a, imala je za cilj da rasvetli institucionalni odgovor na prijavljene incidente […]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Organizacije civilnog društva i mediji

Organizacije civilnog društva i mediji oštro osuđuju nedavne napade na srpske i albanske medijske redakcije prilikom njihovog izveštavanja na severu Kosova. Napadi na novinare i novinarke predstavljaju ozbiljnu pretnju medijskim slobodama i demokratskim principima kojima težimo kao društvo. Izražavamo duboku zabrinutost zbog porasta verbalnih i fizičkih napada na novinare koji obavljaju svoj posao na terenu. […]

Saopštenje za javnost RG NKEU za Poglavlje 35

Duboko zabrinuti dešavanjima na severu Kosova pozivamo predstavnike Beograda i Prištine, da hitno preuzmu sve neophodne mere koje bi dovele do smirivanja situacije i povratka procesu dijaloga. U tom cilju tražimo punu primenu plana od tri tačke za deeskalaciju situacije na severu Kosova koji je predložila Evropska komisija a njenu implementaciju podržale sve zemlje Evropske […]

Izazovi u implementaciji kazne rada u javnom interesu

U sredu, 14. juna 2023. godine, u okviru projekta “Dalja podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice”, podržanog od strane UNMIK-a, NVO AKTIVu partnerstvu sa NVOCentar za zastupanje demokratske kulture -ACDCpredstavilaje izveštaj “Alternativna kazna_Rad u javnom interesu”. Predstavljanje izveštaja je bio značajan korak u našim stalnim naporima u zalaganjusprovođenja pravičnih i efikasnih praksi […]

PREDSTAVLJEN PROJEKAT O VEĆEM UČEŠĆU MANJINA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA

PREDSTAVLJEN PROJEKAT O VEĆEM UČEŠĆU MANJINA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA Projekat „Povećanje učešća manjina u procesima donošenja odluka putem rada na politikama i razmeni” predstavljen je 7. juna u Centru za građansku energiju, u Severnoj Mitrovici. Projekat sprovodi NVO Aktiv u saradnji sa tri partnerske organizacije – Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet, Republikon […]

APEL ZA MIR

Duboko zabrinuti represivnim i agresivnim delovanjem Vlade Kosova i ponašanjem specijalnih policijskih snaga na severu Kosova koje može eskalirati do nesagledivih posledica po mir i bezbednost građana, i trajno narušiti mogućnosti pomirenja i zajedničkog suživota između Albanaca i Srba na ovom prostoru;  Osuđujući svaki vid nasilja nad građanima, novinarima i pripadnicima bezbednosnih snaga u nedavnim […]

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd