Nema napretka u primeni zakona o položaju nevećinskih zajednica

Nevladina organizacija Aktiv je 26. februara 2024. godine u Prištini predstavila publikaciju „Mapa puta za unapređenje prava nevećinskih zajednica“, koja analizira položaj, ključne probleme i perspektivu nevećinskih zajednica na Kosovu za 2022. godinu. Ova analiza pokazuje da je primetan nedostatak interesovanja političkih aktera da uzmu u obzir potrebe nevećinskih zajednica na Kosovu. „Štaviše, zapažen je […]

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd