Istraživanje pokazalo rastući pesimizam u srpskoj zajednici na Kosovu

Nevladina organizacija Aktiv je 26. februara 2024. godine u Prištini predstavila publikaciju „Analiza trendova 2023: Stavovi srpske zajednice na Kosovu”, koja se bavi istraživanjem promena u stavovima i percepcijama srpske zajednice na Kosovu o najznačajnijim društveno-političkim pitanjima. Duboka zabrinutost i veliko nezadovoljstvo građana srpske zajednice na Kosovu u vezi sa trenutnim političkim stanjem na Kosovu. […]

Građanima podeljen informativni materijal o opštinskim uslugama

U okviru ALVED projekta, kroz ulične događaje u Štrpcu, Peći i Vitomirici podelili smo brošure i letke na srpskom, albanskom i bosanskom jeziku u okviru informativne kampanje o pravima i uslugama na lokalnom nivou. Mladi volonteri iz lokalnih zajednica takođe su bili angažovani i da distribuiraju materijal na albanskom jeziku u udaljenim ruralnim oblastima u […]

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd