Građanima podeljen informativni materijal o opštinskim uslugama

U okviru ALVED projekta, kroz ulične događaje u Štrpcu, Peći i Vitomirici podelili smo brošure i letke na srpskom, albanskom i bosanskom jeziku u okviru informativne kampanje o pravima i uslugama na lokalnom nivou. Mladi volonteri iz lokalnih zajednica takođe su bili angažovani i da distribuiraju materijal na albanskom jeziku u udaljenim ruralnim oblastima u […]

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd