Građanima podeljen informativni materijal o opštinskim uslugama

U okviru ALVED projekta, kroz ulične događaje u Štrpcu, Peći i Vitomirici podelili smo brošure i letke na srpskom, albanskom i bosanskom jeziku u okviru informativne kampanje o pravima i uslugama na lokalnom nivou.

Mladi volonteri iz lokalnih zajednica takođe su bili angažovani i da distribuiraju materijal na albanskom jeziku u udaljenim ruralnim oblastima u opštinama Leposavić i Štrpce. Kampanju smo vršili i preko lokalnih medija na srpskom jeziku – Radio Goraždevac, RTV Herc i TV Mir.

U ovom 2. ciklusu kampanje informisali smo građane o: Socijalnim uslugama, institucionalnim mehanizmima na lokalnom nivou, zapošljavanju, besplatnoj pravnoj pomoći, imovinskim pravima, socijalnim i penzijskim šemama.

Tokom 1. ciklusa teme su bile: javne konsultacije u Skupštini opštine, peticija, Savetodavne komisije, jezička prava, Kancelarija poverenika za jezike, Ombudsman i Opštinske kancelarije za zajednice i povratak.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd