Situata e të drejtave të njeriut në Kosovën veriore

Po prezantojme Raportin “Gjendja e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës”
Sa ishin të rrezikuara të drejtat për pronë, lirinë e fesë dhe sigurinë? Si ndikuar retorika ndezëse dhe çështjet e heqjes së dinarit dhe shpronësimit të tokës në komunitet? Këto janë vetëm disa nga pyetjet që Raporti dokumenton.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd