Prvi konsultativni sastanak na Brezovici: Jačanje transparentnosti i borba protiv korupcije

Održan je prvi konsultativni sastanak na Brezovici u okviru INL-ovog projekta “Jačanje transparentnosti i vladavine prava u borbi protiv korupcije”, sa svim članovima konzorcijuma.

Tokom ovog konstruktivnog sastanka, razgovarali smo o sledećim koracima i idejama u borbi protiv korupcije. Pored toga, sa partnerskim organizacijama smo diskutovali o predstojećem sub-granting programu, kao i o temama od kojih će ove organizacije razviti manje inicijative koje su usmerene na borbu protiv korupcije.

Teme koje će biti obuhvaćene ovim inicijativama uključuju kriptovalute, digitalizaciju, upravljanje okolinom, osnaživanje uzbunjivača i druge oblasti.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak u našem zajedničkom naporu da unapredimo transparentnost i vladavinu prava, te da osnažimo građane i organizacije u borbi protiv korupcije. Radujemo se nastavku saradnje i implementaciji ovih inicijativa.

Ovaj događaj se organizuje u okviru projekta „Pobolјšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovode NVO AKTIV i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz saradnju i podršku Agencije za sprečavanje korpucije, uz finansijsku podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL)

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd