Izveštaj o stanju ljudskih prava na severu Kosova

Period izveštavanja: maj 2024.

Metodologija

NVO Aktiv je prikupila informacije o mogućim slučajevima govora mržnje i kršenja ljudskih prava praćenjem medijskih izveštaja na srpskom i albanskom jeziku, kao i kroz direktne intervjue sa lokalnim stanovništvom iz četiri severne opštine koje su prijavile kršenja ljudskih prava. Izveštaj se oslanja na univerzalno prihvaćenu terminologiju i definicije ljudskih prava, kao što su napisane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima (UDHR) i drugim relevantnim konvencijama i dokumentima UN-a, Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na važeće zakonodavstvo Kosova koje se tiče ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, uključujući govor mržnje.

Opšti izveštaj o stanju ljudskih prava u maju 2024.

Period izveštavanja obeležen je stvaranjem i sprovođenjem novog mehanizma za sticanje vozačkih dozvola koje izdaju kosovske institucije, sa značajnim problemima u procesu gde su stare vozačke dozvole izdane od strane srpskih institucija poništavane fizičkim bušenjem. Pored toga, u periodu je zabranjen ulazak patrijarha SPC na Kosovo, zatvorene su kancelarije „Poštanske štedionice“ u četiri opštine, kao i trezori u Mitrovici.

Kurtijevi dokazi

Dana 7. maja, premijer Albin Kurti je objavio neke statističke podatke na svom nalogu na platformi X. U ovom tvitu, Kurti je tvrdio da su od 2022. godine zabeležena samo tri nasilna dela prema Srbima sa fatalnim ishodima i da su počinioci tih dela Srbi. Kurti je rekao da propaganda Beograda nema veze sa stvarnošću. Iako je premijer Kurti možda u pravu u svojoj izjavi, to nije cela priča. Kvalitet života se ne meri samo brojem ubistava, a još manje etničkom pripadnošću počinilaca. Od kada je Kurti preuzeo funkciju, srpski narod je doživeo jedno od najgorih vremena u svojim životima, pri čemu je 2023. godina posebno reprezentativna za njihove muke. Ne mogu se svi ovi problemi pripisati Kurtiju, Kosovu ili Srbiji, ali je simptomatično da su mnogi problemi nastali jer je politička dobit imala prednost nad dobrobiti Srba. Neki primeri uključuju stalno prisustvo specijalne policije na severu Kosova, pritiske da se zaustavi i ukine liberalizacija viza za pasoše CO, zabranu srpskih proizvoda, nezakonite eksproprijacije i druge akcije, od kojih su mnoge pomenute u prethodnim izveštajima. Najveći problem sa ovim nije subjektivno predstavljanje podataka, već stav da je jedini problem Srba drugi Srbi. Ovo je opasno jer stvara lažnu sliku i lažno apsurdizuje argumente srpske zajednice na Kosovu. Ove informacije su cirkulisale u medijima i na društvenim mrežama, šireći lažni narativ koji preti da podriva sigurnost i dobrobit građana na Kosovu.

Vozačke dozvole

U maju je uveden novi mehanizam koji omogućava osobama sa vozačkim dozvolama koje su izdale srpske institucije da dobiju vozačke dozvole od kosovskih institucija. Od kada je ovaj proces počeo, oko 500 ljudi je podnelo ovaj zahtev. Međutim, tokom procesa dobijanja novog dokumenta, srpske dozvole su poništavane, što nije bilo pomenuto u originalnom dokumentu koji je dozvolio ovu transakciju. Poništavanje se vrši perforacijom(bušenjem) srpskog dokumenta prilikom apliciranja za kosovski dokument. Ovo je postavilo mnoga pitanja o zakonitosti uništavanja dokumenta koji je izdala druga institucija, kao i pitanja koja se tiču priznavanja dokumenta od strane Srbije. Kao rezultat, ljudi sada moraju ponovo da apliciraju za iste važeće papire i putuju u Srbiju da ih dobiju, što dodatno finansijski opterećuje one koji su već na ekonomski veoma opterećeni, posebno nakon zatvaranja banaka koje posluju u dinarima.

 

Zabrana posete Patrijarha Kosovu

Dana 13. maja, patrijarhu Srpske pravoslavne crkve je zabranjen ulazak na Kosovo, što je izazvalo lavinu komentara predstavnika Kvinte, EU i SPC. Ovi komentari su kritikovali odluku, tvrdeći da krši prethodno potpisane sporazume i Ahtisarijev plan. Pored toga, ova odluka krši verska prava zagarantovana vernicima Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i mnogim drugim dokumentima.

Konferencija za medije bez prevoda

Dana 14. maja, održana je konferencija u glavnoj policijskoj stanici u Severnoj Mitrovici bez obezbeđenog prevoda na srpski. Ovu konferenciju, koju je sazvao ministar unutrašnjih poslova, nije uključivala prevod, što je ozbiljno kršenje jezičkih prava zagarantovanih Ustavom Kosova. Tek nakon pritiska novinara, ministar je odgovorio na pitanja na srpskom jeziku.

Eksproprijacija zemljišta

Vlada Kosova je donela konačnu odluku o eksproprijaciji nekoliko imanja u opštinama Leposavić i Zubin Potok, kao i zemljišta bivšeg vojnog kampa Casablanca u Suvoj Reci. Nisu detaljno navedena konkretna imanja i njihovi vlasnici.

Deo procesa eksproprijacije je pod pravnim sporom, čeka se odluka Apelacionog suda nakon što je Osnovni sud presudio da je eksproprijacija na severu bila nezakonita. Vlada Kosova tvrdi da konačna odluka odgovara „konačnim sudskim presudama Republike Kosovo.“

Međutim, pravni ekspert Dragutin Nenezić i advokat oštećene strane u početnom postupku nemaju informacije o sudskom ishodu. On je ukazao da ova odluka takođe nema detalje o konkretnim eksproprijisanim parcelama.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd