„PRIRUČNIK O PRIMENI NALOGA ZA RAD U JAVNOM INTERESU”

12. jun 2024.
11.00
Hotel Sirius, Priština
NVO Aktiv vas poziva na konferenciju na kojoj će u okviru projekta „Mitrovački društveni klub: Vladavina prava i perspektiva ljudskih prava” biti predstavljen priručnik za sudije o upotrebi alternativnih metoda odmeravanja kazni, te njihovoj primeni i delotvornosti kao sudskog alata, koji za cilj ima jačanje vladavine prava.
Ovaj priručnik nudi i pojašnjenja u vezi sa načinom interakcije institucija pravosudnog sistema sa probacionom službom, sprovođenjem i nadzorom naloga za rad u javnom interesu. Namera je da se ovim priručnikom razjasne pravne dileme vezane za različite situacije na koje sudije nailaze u praksi, pojašnjavajući način delovanja u svakoj konkretnoj situaciji.
Očekujemo interaktivnu i dinamičnu diskusiju koja će podstaći razmenu ideja, mišljenja i predloga. Ukoliko imate pitanja ili zahtev za dodatnim informacijama, slobodno nas kontaktirajte na +381644208084.
Panelisti:

Ehat Miftaraj, izvršni direktor Kosovskog instituta za pravosuđe

Siniša Borisavljević, predsednik Osnovnog suda u Gračanici

Gzim Shalja, viši istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe, autor priručnika
Moderator: Slobodan Stošić

DNEVNI RED
10.45 – 11.00 Registracija učesnika
11.15 – 11.30 Uvodna reč

Pozdravni govor

Predstavljanje ciljeva projekta
11.30 – 12.00 Predstavljanje priručnika

Priručnik pojašnjava pravne dileme povodom primene naloga u praksi, kao i načine delovanja u svakoj konkretnoj situaciji
12.00 – 13.45 Diskusija

Razgovor o specifičnim izazovima vezanim za implementaciju upotrebe alternativnih metoda odmeravanja kazni

Razmatranje uloge lokalnih i međunarodnih institucija u primeni naloga za rad u javnom interesu

Pitanja i odgovori

Zaključci i preporuke
13.45 – 14.15 Osveženje
Biće obezbeđen prevod srpski/albanski/engleski.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd