Bashkëbisedim për sfidat dhe të ardhmen e marrëdhënieve ndëretnike në rajonin e Mitrovicës

Diskutimi me titull “E ardhmja e marrëdhënieve ndëretnike në rajonin e Mitrovicës” u mbajt më 23 mars 2023 në…

Procesi i rrumbullakosur i planifikimit të shërbimeve sociale

Me takimet e fundit të Grupeve Këshillëdhënëse të mbajtura në muajin paraprak në komunat e Shtërpcës, Pejës dhe Leposaviqit,…

Mëngjesi i punës me përfaqësuesit e misioneve diplomatike në Beograd

Të premten, më 10 mars, organizata joqeveritare Aktiv mbajti një mëngjes pune në Beograd me përfaqësues të komunitetit diplomatik,…

Është publikuar hulumtimi për ushtrimin e të drejtave të komuniteteve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë punësimit

QJQ Aktiv publikoi raportin “Përfaqësimi i komuniteteve joshumicë dhe i personave me aftësi të kufizuar në punësim në institucionet…

Nga sfidat e përbashkëta në zgjidhjet e përbashkëta

OJQ Aktiv dhe Qendra për Demokraci dhe Edukim – Lugina nga Bujanoci prezantuan hulumtimin mbi pozitën e komunitetit serb…

CIVIC ENERGY CENTER

https://civicenergycenter.org/

srpsko-albansko prijateljstvo

https://srb-al.emins.org/

rreth nesh

Aktivi është themeluar në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Që nga fillimi i punës më 2009 Aktiv ka realizuar me sukses një sërë projektesh dhe është bërë pjesë aktive e shoqërisë civile lokale. Ajo ka bashkëpunuar me një numër të madh të OJQ-ve rajonale dhe ndërkombëtare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin politik dhe social të Kosovës Veriore. Me një prani të shtuar të komunitetit lokal dhe me një rrjet të zgjeruar të partnerëve, Aktiv ka qenë në gjendje të rrisë fushëveprimin dhe shkallën e projekteve të saj.

kalendarin e ngjarjeve

e enjte
09
mar
Ju njoftojmë për konferencën, e cila do të mbahet më 9 mars, nga ora 11:00, në Prostor Miljenko Dereta, Dobraçinë 55, Beograd, ku do

ABER APP

Aplikacioni Aber ofron informacione më të rëndësishme për pjesëtarët e komuniteteve joshumicë në Kosovë në një vend dhe në gjuhën e tyre amtare, si për të drejtat themelore ashtu edhe për komunitetet joshumicë, si dhe për institucionet dhe mekanizmat që qytetarët mund t’u drejtohen për t’i mbrojtur ato të drejta.

objektivi

Objektivi

Të sigurohet një kornizë gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme për pjesëmarrje të plotë të qytetarëve në procese vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror në Kosovë.

Të hartohen korniza ligjore dhe të politikave në lidhje me të drejtat e komuniteteve
jo-shumicë që pasqyrojnë nevojat e tyre të mirëfillta dhe që gjejnë zbatim në praktikë.

Të angazhohen në mënyrë aktive vendimmarrësit/politikëbërësit me qëllim të përmirësimit të zbatimit të kornizave ligjore që garantojnë të drejtat e komuniteteve jo-shumicë.

Të promovohet dhe fuqizohet bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndëretnik si themel i një shoqërie të hapur dhe demokratike.

Të reja

QJQ AKTIV
Të reja

Diskutimi me titull “E ardhmja e marrëdhënieve ndëretnike në rajonin e Mitrovicës” u mbajt
Me takimet e fundit të Grupeve Këshillëdhënëse të mbajtura në muajin paraprak në komunat
Të premten, më 10 mars, organizata joqeveritare Aktiv mbajti një mëngjes pune në Beograd
QJQ Aktiv publikoi raportin “Përfaqësimi i komuniteteve joshumicë dhe i personave me aftësi të

Želite da primate naša redovna obaveštenja?

Prijavite se na naš newsletter servis

ngo publikacije

QJQ AKTIV
publikime

i-moja-opstina-alb-2023
Infografike

Fushata informuese „Edhe komuna ime!“

zaposljavanje-alb
Sondazhet e Opinionit Publik

Përfaqësimi i komuniteteve joshumicë dhe i personave me aftësi të kufizuar në punësim në institucionet publike

od-zajednickih-izazova-do-zajednickih-resenja-ALB
Sondazhet e Opinionit Publik

Nga sfidat e përbashkëta në zgjidhjet e përbashkëta

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd