Objavljeno istraživanje o ostvarivanju prava zajednica i osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja

NVO Aktiv je objavila istraživanje “Zastupljenost pripadnika nevećinskih zajednica i osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja”, čiji se nalazi zasnivaju na analizi kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih u izabranim opštinama.

Iako su sve institucije dužne da mogućnosti zapošljavanja učine dostupnim podjednako svim zajednicama, u skladu sa propisanom kvotom od 10% na centralnom nivou i kvote procentualno srazmerne broju stanovnika na lokalnom nivou, praksa i dosadašnji izveštaji govore da je zastupljenost zajednica ispod propisanog minimuma.

Izveštaj donosi pregled pravnog okvira, procene o zastupljenosti zajednica, kao i pregled podataka vezanih za ispunjavanje zakonskih obaveza nadležnih službi.

“Kada se analiziraju podaci o zaposlenima u opštinskim upravama, sve opštinske uprave poštuju kvote o zastupljenosti nevećinskih zajednica po procentu predviđenom za lokalni nivo javne uprave. Posebno se u zapošljavanju zajednica ističu Opštine Štrpce i Kamenica”, pokazalo je istraživanje. Opština Leposavić nije učestovovala u anketiranju.

Istraživanje je obavljeno u 10 opština, pored 5 ALVED projektnih opština, u Peći, Štrpcu, Leposaviću, Gnjilanu i Lipljanu, takođe u Obiliću, Kosovom Polju, Kamenici i Istoku i Klini.

Neki od nalaza pokazuju:

-U Osnovnim sudovima najveći broj pripadnika zajednica zapošljava Osnovni sud u Kamenici 20,6%, na mestima sudija i administrativnih radnika, dok Osnovni sud u Lipljanu zapošljava i troje (3) Srba i dvoje (2) Turaka.

-U ispostavama Pošte Kosova u 4 opštine iz kojih smo dobili odgovore samo u Pošti Kosova u Kamenici ima zaposlenih pripadnika srpske zajednice, dok je u ostale 3 opštine zaposleno većinsko stanovništvo u stoprocentnom broju.

-Prema podacima dobijenim anketiranjem, opština Štrpce sa 23,07% zaposlenih iz nevećinskih zajednica u toj opštini, i opština Kamenica sa 15,19% zaposlenih iz nevećinskih zajednica u toj opštini premašuju zakonom predviđene kvote o zastupljenosti na lokalnom nivou.

-Od 37 institucija, njih 24, tj. 64,9% među zaposlenima nema osobe sa invaliditetom, dok u 13 institucija, od koji su 8 opštinske uprave, kolektiv čine i osobe sa invaliditetom.

Izveštaj je pokazao da poslodavci na opštinskom nivou pokazuju slabu posvećenost sprovođenju zakonskih obaveza koje su donete da bi se poboljšala zastupljenost zajednica u ukupnoj zaposlenosti, imaju samo okvirna saznanja o postojanju pravnih akata koji regulišu ovo pitanje i ne sprovode propisane mere.

Izveštaj donosi i preporuke za osmišljavanje politika i primenu mera zapošljavanja kroz različite nivoe društvenog delovanja od institucija do organizacija civilnog društva koje mogu da osmisle i sprovedu različite obuke i kampanje u vezi sa pitanjima zapošljavanja pripadnika nevećinskih zajednica.

Izveštaj se može preuzeti OVDE 

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd