ZAVRŠEN PRVI CIKLUS KAMPANJE “I MOJA OPŠTINA!”

Uspešnih godinu dana kampanje čiji je cilj da se građani upoznaju sa pravima i uslugama koje im zakoni garantuju na lokalnom nivou.

Za godinu dana uspeli smo da dopremo do 32.127 ljudi koji su putem ALVED kampanje upoznati sa pravima i uslugama na lokalnom nivou.

“I moja opština!” je kampanja podizanja svesti građana o njihovim pravima i uslugama na lokalnom nivou – na srpskom, bosanskom i albanskom jeziku. Prvi ciklus je završen u periodu od 30. juna 2021. do 31. jula 2022.

Kampanja se odvijala putem društvenih medija, kao i raspodelom štampanog materijala i razgovorima sa građanima tri ALVED opštine Leposavić, Peć i Štrpce.

TV stanice koje su emitovale spotove na srpskom jeziku ne mogu da pruže statistiku, ali njih prati celokupna srpska zajednica širom Kosova.

Teme koje smo obrađivali:

– Učešće građana na lokalnom nivou (Javne konsultacije u Skupštini opštine, Peticije, Savetodavne komisije)

– Jezička prava

– Kancelarija poverenika za jezike

– Institucija ombudsmana

– Opštinska Kancelarija za zajednice

– Ministarstvo za zajednice i povratak

– Savetodavno veće za zajednice

Uskoro nastavljamo kampanju kojom ćemo obuhvatiti i druge usluge i prava koja su građanima dostupna na lokalnom nivou. Pratite nas!

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd