SAOPŠTENJE

Nedavna poseta novinara New York Times-a severu Kosova, kao i članka Blame, Hate, Licence Plates objavljenog 4. septembra 2022. godine u istoimenim novinama, a citirajući više različitih sagovornika sa severa Kosova, sa razočaranjem konstatujemo da sadrže niz netačnih informacija. U svega dva paragrafa pomenutog članka, novinar Andrew Higgins netačno je citirao sagovornika Aktiv-a, prenoseći lični utisak o aktuelnoj politčko-bezbednosnoj krizi na severu Kosova.

Napori međunarodne diplomatije uključujući i društveno odogovrne pojedince usmereni su na deeskalaciju trenutne krize, te se informacije, poput objavljenih u tekstu New York Times-a mogu tumačiti kao neutemeljenim i tendencioznim, a koje mogu dovesti do nerazumevanja čitalaca i šire javnosti.

Stoga se NVO Aktiv javno ograđuje od netačno iznetih informacija objavljenih u pomenutom članku New York Times-a i apeluje na odgovorno i tačno izveštavanje, čime će mediji prednost dati novinarskoj etici, a ne senzacionalističkim i tendecioznim izveštavanjem.

NVO Aktiv, će nastaviti da pruža punu podršku procesu dijaloga Beograda i Prištine, nastojeći da u tom procesu omogući objektivne i nepristrasne informacije, zasnovane na činjenicama i dugogodišnjoj ekspertizi u društveno-političkim odnosima.

p.s. Ovaj tekst je takođe poslat novinaru i redakciji New York Times-a.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd