SAOPŠTENJE EMPIRIKE

Članovi zagovaračke platforme Empirika izražavaju duboku zabrinutost zbog posledica novih antikovid mera koje je uvela Vlada Kosova u vezi sa uslovima za ulazak na Kosovo, a koji su stupili na snagu 22. januara 2022. godine. Na osnovu administrativnog uputstva, koje je potpisao premijer Aljbin Kurti, zahteva se treća doza vakcine protiv COVID-19 ili negativan PCR test za one sa dve (2) doze vakcine. Brzo uvođenje ovih novih mera, bez ikakvog vremenskog roka za pripremu građana, ozbiljno utiče na slobodu kretanja u ovom području. Ovo je još jedan deo zabrinjavajućeg obrasca ponašanja kosovske vlade, kada se odluke poput ovih donose bez upozorenja ili konsultacija, dajući građanima malo ili nimalo vremena da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa tim odlukama.

Činjenica da ovu zabrinutost dele i Vlada Severne Makedonije, gradonačelnici i grupe građana u Preševu i Bujanovcu, kao i članovi zajednice kosovskih Srba, govori o pogrešnom trenutku, sadržaju i primeni odluke. Studenti, ljudi koji moraju da putuju na Kosovo i van Kosova iz različitih razloga, kao i pojedinci koji su nedavno primili drugu dozu vakcine i time još uvek nisu stekli uslov za treću dozu (šest meseci od druge doze), osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisane, snose najveći teret negativnih posledica novih mera. Štaviše, zbog skupih PCR testova u regionu, građani sa ograničenim ekonomskim mogućnostima biće nesrazmerno pogođeni ovakvim merama. Konačno, ova odluka može imati potencijalno negativan efekat odvraćanja pripadnika zajednice kosovskih Srba da putuju u Srbiju na vakcinaciju, što će  dodatno umanjiti kapacitete adekvatnog društvenog odgovora na COVID19 pandemiju.

Posebno ističemo da značajan broj naučnih radova, kao i sve veći broj evropskih zemalja, za trenutno stanje po pitanju epidemije kao adekvatan usvajaju tzv. model “života sa koronom”. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, društvene potrebe, zdravstvene i društvene kapacitete i sl, potpuno je jasno da mere koje je uvela Vlada u Prištini, nisu adekvatne trenutku.

Iz ovih razloga, članovi zagovaračke platforme Empirika snažno apeluju na Vladu Kosova da preispita odluku, uzme u obzir zabrinutost koje su iznele zajednice i učini sve što je u njenoj moći da osigura da se slobodno kretanje ljudi i robe nesmetano nastavi, istovremeno sprovodeći razumne mere protiv daljeg širenja virusa koje će minimizovati društvene posledice.

Članice Empirike:
Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC, EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva – CSD, Radio Kontakt plus, RTV Kim.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd