RASTUĆA NESIGURNOST: NEVEĆINSKE ZAJEDNICE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Nevećinske zajednice širom Kosova suočile su sa brojnim izazovima u ostvarivanju njihovih osnovnih prava tokom pandemije koronavirusa, zaključila je Građanska grupa za brzo delovanje. Nakon dvogodišnjeg rada i neposrednog nadgledanja trendova u nevećinskim zajednicama Grupa, koju je formirala NVO Aktiv, podnela je više od 800 izveštaja iz dvadeset dve opštine na Kosovu. Nepoštovanje dvojezičnosti/jezičkih prava, nezaposlenost, ugrožavanje životne sredine, prosjačenje jesu samo neki od zabeleženih problema.

Građanska grupa za brzo delovanje osnovana je sa ciljem da nadgleda sprovođenje mera nadležnih institucija u borbi protiv koronavirusa u sredinama nastanjenim pretežno pripadnicima nevećinskih zajednica. Kako su se zajednice, osim zdravstvenog, suočile sa brojnim drugim izazovima, vremenom ova Grupa izveštava o mnogobrojnim problemima zajednica – od ekoloških pa sve do bezbednosnih.

Izveštaj ove Grupe pokazao je da se od početka pandemije koronavirusa bezbednost izdvaja kao jedno od najvažnijih pitanja za srpsku zajednicu na Kosovu. Uočeni su kontinuirano negativni trendovi po pitanju bezbednosti srpske zajednice, pa je tokom dvogodišnjeg perioda zabeleženo preko 180 različitih incidenata. U 2020. i 2021. godini, kao i u prva tri meseca 2022. bezbednost se izdvaja kao jedno od najvažnijih pitanja za srpsku zajednicu na Kosovu. Ponavljanje incidenata, izostanak javnih reakcija političkih elita, kao i pasivan odnos medija na albanskom jeziku prema ovim incidentima, unose posebnu zabrinutost unutar srpske zajednice. Čak 37% smatra da se bezbednosna situacija u 2021. dodatno pogoršala u odnosu na prethodnu godinu.

Od 76 različitih incidenata u srpskim sredinama širom Kosova, koliko ih je zabeleženo u 2020, najviše ima fizičkih napada, zatim krađa i uništavanja privatne imovine, pretnji jezikom mržnje, te nanošenja štete crkvenim objektima.

Tokom 2021. zabeleženo je 87 incidenata, od kojih je najveći broj usmeren ka objektima i imovini Srpske pravoslavne crkve (SPC), dok je samo u prvom kvartalu 2022. zabeleženo ukupno 23, a trećina je usmerena prema SPC. Prateći situaciju i u drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu, Građanska grupa za brzo delovanje zabeležila je brojne zabrinutosti.

Detaljnije informacije i presek stanja iz ovog izveštaja možete pogledati klikom na link

Prosjačenje, obrazovanje, povratak, nezaposlenost, pristup ličnim dokumentima, jezička prava, su samo neki od problema koje su izneli pripadnici romske zajednice. U goranskoj zajednici ukazivano je na česte restrikcije struje, problem mini hidroelektrana, zdravstvena zaštita, jezička prava. Bošnjačka zajednica ukazuje na kršenja prava u vezi sa upotrebom jezika i nezaposlenost.

Sa druge strane, najveći problemi albanske zajednice na severu Kosova su zapošljavanje, saradnja sa lokalnim institucijama, podsticajna sredstva i povratak. U turskoj zajednici su jezička prava i obrazovanje označeni kao najveći probemi. Osim toga, tokom pandemije Grupa je ukazivala i na mnogobrojne slabosti u funkcionisanju centralnih insititucija, pri čemu su pripadnici nevećinskih zajednica neretko bili uskraćeni za pristup informacijama od javnog značaja na maternjem jeziku. U takvom informativnom vakuumu širile su se teorije zavere, lažne vesti i druge medijske anomalije, što nedsvosmisleno predstavlja potencijal za urušavanje javnog zdravlja.

Imajući u vidu navedeno, znanje, energija, iskustvo i posvećenost NVO Aktiv i članova RRCG-a, nedovosmileno će biti usmerena na pripremi predloga praktičnih politika, insistiraće se da centralne institucije poštuju zakone, ali i raditi u cilju jačanja nevećinskih zajednica čije učešće u društveno-političkom životu treba da vodi ka unapređenju njihovog položaja u kosovskom društvu.

Stavovi i nalazi  izneti u objavljenom tekstu i video sadržaju isključivo su odgovornost NVO AKTIV-a i ne predstavljaju stavove Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd