Održana konferencija o transparentnosti lokalne uprave

U Prištini je 27. i 28 septembra održana dvodnevna konferencija „Izgradnja poverenja, jačanje zajednica: Konferencija o transparentnosti lokalne uprave”, na kojoj su predstavnici vladinih organa, organizacija civilnog društva i medija razmotrili mogućnosti lokalnog odgovora na korupciju.

Učesnici konferencije su poručili da je borba protiv korupcije značajna za sve zajedice na Kosovu, da je potrebna veća transparentnost ne samo lokalnih već i centralnih institucija, kao i bolja međuinstitucionalna saradnja.

Na otvaranju konferencije govorili su Tamra Greig, direktorka Kancelarije za Međunarodna Pitanja Narkotika i Sprovođenje Zakona (INL) i Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv, potom su održani razgovori u okviru dva panela.

Na prvom panelu „Izgradnja integriteta: Strategija za Kosovo bez korupcije”, Ul Bulješkaj, direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Ehat Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, i Ismet Krueziju, izvršni direktor Kosovskog demokratskog instituta, razmatrali su put ka Kosovu bez korupcije, inovativne strategije i okvire saradnje, što bi moglo da posluži kao ujedinjujuća snaga protiv korupcije.

“Svaka institucija ima zakonsku obavezu da brani svoj integritet, uključujući i lokalne institucije i udruženja. Naš cilj od početka je bio da imamo isti odnos prema sivm građanima i prema svim institucijama na Kosovu. Saradnja je jako bitna a sam rad Agencije doprinosi transparentnosti”, rekao je direktor Agencije za sprečavanje korupcije Ul Bulješkaj.

Na drugom panelu pod nazivom „Razotkriveno upravljanje: Osvetliti institucionalnu transparentnost” govorili su Bezad Haljiljaj, zamenik generalnog revizora, Krenare Sogojeva Drmaku, poverenica za informacije i privatnost, i Muhedin Nuši, politički savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija. Panelisti su razmatrali kritičnu ulogu koju transparentno upravljanje igra u izgradnji jake i participativne demokratije.

Drugog dana konferencije razgovarano je o kreativnim rešenjima i digitalnom odgovoru na transparentnost. Na treće panelu pod nazivom „Pokretanje promena kroz inovacije: Istraživanje kreativnih metoda za građanski aktivizam i strategije angažovanja”, razmatrana je intervencija kombinacijom inovacija i građanskog angažovanja. Ukazano je da kreativne strategije i digitalne platforme mogu biti katalizator transformativnih promena. Na ovom panelu govorili su Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske culture, Marigona Šabiju, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava Kosova, i Alen Meta, iz organizacije D4D.

„Dekodiranje transparentnosti: Redefinisanje kosovskog antikorupcijskog narativa” bio je naziv četvrtog panelu tokom kojeg je diskutovana uloga medija u negovanju digitalne transparentnosti i odgovornosti. Ukazano je da putem digitalnih platformi, mediji na Kosovu imaju moć da rasvetle mnoga pitanja koja su od javnog značaja, i da time doprinose kulturi transparentnosti. O ovome su govorili Ljabinot Ljapoštica, iz BIRN-a, Ardijana Tači Mehmeti, novinarka Klan Kosova, i Isak Vorgučić, direktor Radija Kim iz Čaglavice.

Novinari su ukazali da im korišćenje savremenih tehnologija pa tako i društvenih mreža pomaže da razotkriju korupciju, a posebno nepotizam. Novinari su ovom prilikom ukazali u jednom društvu ne može biti efikasne i efektivne borbe protiv korupcije bez medija. Ali tu ima brojnih problema.

„Imate medije koji traže izvore finansiranja tamo gde će oni podržati nezavisno izveštavanje i gde će podržati bavljenje istraživačkim novinarstvom, temama poput korupcije i slično. I imate medije koji beže od toga i koji imaju izvore finansiranja koji su bliski vladama. Tako da i ne očekujem da se ti mediji bave time i da prenose te priče koje su škakljive za njihove finansijere“, rekao je direktor Kim radija Isak Vorgučić.

Sa druge strane ima primera kada novinari teže da „poguraju” rad tužilaštva. Ljabinot Ljepaštica iz Birn-a Kosovo kaže da ima pozitivnih primera novinarskih priča koje su ukazale na korupciju, a nakon kojih su podignute i optužnice.

„Mi uglavnom državnom tužilaštvu direktno šaljemo ili u svakom od regiona postoji osnovno tužilaštvo i time ih držimo odgovornima. Oni kažu pa ne možemo mi da pratimo medije, nismo videli to istraživanje, ne znamo nismo upoznati, a kad im direktno pošaljemo onda nema izvlačenja“, naveo je Ljepaštica.

Učesnici konferencije su dogovorili formiranje neformalne grupe koja će pratiti pomake u borbi protiv korupcije u manjinskim sredinama.

Tokom konferencije su predstavljeni i dopuna Aber aplikacije za prijavljivanje korupcije na jezicima nevećinskih zajednica, analiza „Korupcija naša svakodnevnica„ i analiza „Transparentnost u radu lokalne samouprave opštine Štrpce”.

Ova konferencija je deo projekta „Jačanje transparentnosti i vladavine prava u srpskim opštinama na Kosovu”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv opojnih droga i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd