Početni seminar u Vrnjačkoj Banji Škole evropskih integracija 2018.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd