Istraživanje o pravnim i političkim mehanizmima o položaju nevećinskih zajednica na Kosovu, u Slovačkoj, Češkoj Republici i Mađarskoj.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd