U MBAJT PUNËTORIA MBI OFRUESIN TË LICENCUAR TË SHËRBIMEVE SOCIALE

Javën e kaluar është mbajtur punëtoria “Të bërit ofrues i licencuar i shërbimeve sociale” për organizatat e shoqërisë civile nga pesë komunat #ALVED – Shtërpcë, Pejë, Leposaviq, Gjilan dhe Lipjan në bashkëpunim me Departamentin e Politikave Sociale dhe Familjare në kuadër të Ministrisë së Financave, Puna dhe Transferimi.

U diskutua edhe për formimin e bazave elektronike të të dhënave në nivel lokal dhe çështje të tjera të rëndësishme, ndërsa punëtorisë iu bashkuan edhe përfaqësues të Departamenteve komunale për Çështje Sociale dhe Qendrave për Punë Sociale.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd