THIRRJE PËR APLIKIM – TRAJNIM PËR EDUKIMIN E BAZUAR NË TEATËR ME BASHKËMOSHATARE/Ë

Qendra për Art dhe Komunitet -Artpolis në kuadër të Koalicionit të Kosovës për Pajtim organizon trajnimin për Edukimin e Bazuar në Teater me Bashkëmoshatarë/e për të rinjtë dhe të rejat e komuniteteve shqiptare, serbe, rome, ashkali dhe egjiptas.

Ky trajnim do të mbahet nga 11 deri 14 shkurt, 2022 në Prizren/Kosovë. Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga Artpolis përfshirë transportin, akomodimin, ushqimin dhe trajnimin.

Në vazhdimësi personat/grupet e interesuar nga trajnimi do te zhvillojnë shfaqje teatrale, të cilat do të prezantohen para publikut.

Nëse jeni:

  • Të rinj dhe të reja të moshës 16 – 25 vjeçar/e
  • Të interesuar/a të dini më shumë për Teatrin dhe teknikat teatrale, në veçanti Forum Teatrin
  • Të interesuar/a për Aktrim
  • Të interesuar/a  për Edukimin me Bashkëmoshatarë/e
  • Të pasionuar rreth të Drejtave të Njeriut, e në veçanti në fushën e ndërtimit të paqes dhe pajtimit në mes të gjitha komuniteteve në Kosovë
  • Dëshironi të kontribuoni në komunitetin lokal
  • Të interesuar/a për të krijuar lidhje të reja shoqërore me të rinjtë dhe të reja të komunave të ndryshme të Kosovës që ndajnë pasionin për Art dhe të Drejta të Njeriut.

 

Atëherë aplikoni në formën e mëposhtme deri me datën 7 shkurt, 2022. https://docs.google.com/forms/d/1jiCJqG7fE_9RYjuOvsemS5q5JqpAs5UEg7pZECb0A1k/edit

 

Vetëm kandidatët/et e perzgjedhur/a do të njoftohen përmes e-mail/telefonit.
Për më shumë informata kontaktoni: venera.it@gmai.com

 

Ky aktivitet mbështetet nga Bashkimi Evropian në Kosovë përmes projektit “Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë” i zbatuar nga Artpolis dhe OJQ AKTIV si anëtare të Koalicionit të Kosovës për Pajtim (KCR).

 

SHËNIM: Kërkohet nga të gjithë pjesëmarrëset/sit të pajisen me certifikatën e vaksinimit me së paku 2 doza.

Ky aktivitet do të zhvillohet në përputhje me “Manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19” të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe “Projektligji për prandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19”.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd