Raport mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës

Periudha e raportimit: Dhjetor 2023

Muajt e fundit janë parë një rritje e dhunës dhe tensioneve ndëretnike në veri të Kosovës së bashku me një valë të re të gjuhës së urrejtjes në mediat tradicionale dhe sociale, si dhe shkeljet e pretenduara të të drejtave të njeriut të kryera nga Policia e Kosovës me pretekstin e luftimit të krimit dhe zbatimit të rregullit. të ligjit, duke i kthyer shumë banorë në dëm kolateral të zhvillimeve të përmendura.

Me qëllim të dokumentimit të ngjarjeve të cilat mund të shërbejnë si tregues të gjendjes mbizotëruese socio-politike, të sigurisë dhe të të drejtave të njeriut në veri të Kosovës.

Metodologjia

OJQ Aktiv mblodhi informacione për raste të mundshme të gjuhës së urrejtjes dhe shkeljes së të drejtave të njeriut duke monitoruar raportet e mediave në gjuhën serbe dhe shqipe dhe përmes intervistave të drejtpërdrejta me banorët vendas të katër komunave veriore të cilët raportuan shkelje të të drejtave të njeriut. Raporti bazohet në terminologjinë dhe përkufizimet e pranuara botërisht për të drejtat e njeriut, siç janë inkorporuar në Deklaratën Universale të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (UDHR) dhe konventat dhe dokumentet e tjera relevante të OKB-së, Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe në Kosovë. legjislacionin në lidhje me të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen nga diskriminimi, duke përfshirë gjuhën e urrejtjes.

Pasqyrë e përgjithshme e situatës së BNj në dhjetor 2023

Gjatë periudhës raportuese, OJQ Aktiv nuk ka vërejtur ndonjë përmirësim në krahasim me periudhën paraprake, me raste të gjuhës së urrejtjes që synon grupet minoritare që vazhdojnë në mënyra të njohura, ndonëse me një ndjenjë shqetësimi të shtuar për shkak të një reagimi dukshëm të dobët nga institucionet përgjegjëse, dhe vazhdoi retorikën nxitëse nga zyrtarët e Kosovës që synonin Serbinë dhe zhvillimet në veri të Kosovës. Njësit speciale të policisë vazhdojnë të pushtojnë bunkerë/pikë kontrolli të improvizuar përgjatë rrugëve kryesore në veri të Kosovës. Për më tepër, shpronësimet e tokës janë ende duke vazhduar pa njoftim adekuat ose pa ndërmarrë veprime të nevojshme për të informuar pronarët e ligjshëm të tokave (në kohën e shkrimit të gjykatës bazë në Ptristina/Priština anuloi vendimin e GoK).

Nikolla Xhufka dhe gjuha e urrejtjes ndaj KOS

Kisha Ortodokse Serbe (KOS) është përfshirë në një mosmarrëveshje me Nikolla Xhufkën, i cili pretendon se është një prift ortodoks shqiptar. Konflikti lindi kur një grup njerëzish, përfshirë Xhufkën, pretenduan se një kishë në Rakinicë, në komunën e Podujevës, ishte një “Kisha Ortodokse Shqiptare” që nderonte figurën shqiptare Theofan Noli. Xhufka akuzoi KOS për fshehjen e armëve në kishë dhe deklaroi se ajo ishte një “kishë kombëtare ortodokse shqiptare”. Dioqeza e KOS Rashkë-Prizren përfundimisht ngriti një kallëzim penal kundër Xhufkës për ndërhyrje, keqpërdorim të objektit fetar dhe nxitje për mosmarrëveshje dhe intolerancë.

Kjo përplasje është simptomatike e tensioneve mbi identitetet fetare dhe etnike në rajon, me pretendime kontradiktore mbi pronësinë dhe rëndësinë e kishës. Veprimet e Xhufkës, duke përfshirë komentet e urrejtjes dhe shkatërrimin e pronës së KOS, kanë tërhequr vëmendjen mbi pretendimet e tij në lidhje me ekzistencën e një identiteti ortodoks shqiptar. Xhufka akuzoi KOS për mbështetjen e terroristëve, fshehjen e armëve për ta dhe etiketimin e tyre si satanikë dhe të paligjshëm. Institucionet përgjegjëse të Kosovës fillimisht i injoruan veprimet e Xhufkës për një periudhë kohore para se ta kthenin kishën nën kontrollin e KOS dhe të mundësonin ndërrimin e bravës së derës. Vlen të përmendet se nuk është hera e parë që Xhufka përplaset dhe përdor gjuhën e urrejtjes kundër KOS në Kosovë.

Mbishkrimi i UÇK-së në Manastirin e Draganacit

Gjithashtu gjatë periudhës raportuese, autorë të panjohur shkruan mbishkrimin “UÇK” në hyrje të Manastirit të Draganacit, duke shkaktuar dëme pronësore dhe duke përjetësuar ndjenja të urrejtjes ndaj serbëve në Kosovë dhe potencialisht duke paraqitur një kërcënim për sigurinë e tyre.

“Shpronësimi” i tokës në komunën e Zveçanit

Shpronësimi i pretenduar i tokës ka ndodhur në fshatin Suhodoll në komunën e Zveçanit në mosrespektim të rregullave të procesit të rregullt ligjor dhe në mungesë të dokumentacionit të përcaktuar. Kur kërkuan dokumente, pronarët e prekur të tokave u përballën me mohimin e çasjes në dokumentet thelbësore nga policia aktuale dhe punëtorët e kompanisë që kryenin punimet në lidhje me rastin. Ky informacion është mbledhur përmes intervistave me individë nga fshati, toka dhe prona e tyre u shkatërrua, veçanërisht me një pemishte që u shkul dhe u shkatërrua.

Karakteri jolegjitim i shpronësimit të tokës

Përveç kësaj, pati raportime nga individë të intervistuar në fshatin Banov që tregonin kërcënime me arrestim për ata që kundërshtonin punën e vazhdueshme. Banorët përmendën se punonjësit e policisë i paralajmëruan për arrestime të mundshme nëse rezistonin ose pengonin vazhdimin e aktiviteteve ndërtimore. Shkatërrimi i pakujdesshëm i pronave po krijon një ndjenjë të thellë frike tek popullata e prekur, si dhe pasiguri të vazhdueshme për sigurinë e shtëpive dhe të ardhmen e tyre.

Ministria e Infrastrukturës së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës janë përgjegjëse për këto zhvillime dhe pasojat e tyre të rënda, përfshirë në lidhje me zvogëlimin e shpejtë të numrit të banorëve të veriut të Kosovës dhe dëmtimin e mëtejshëm ndaj besimit edhe ashtu të ulët të popullatës dhe besueshmërisë ndaj institucionet e Kosovës.

OJQ Aktiv ka reaguar duke njoftuar ministritë e përfshira dhe në mënyrë aktive është duke kërkuar informacione dhe lidhje relevante lidhur me këtë rast, si dhe ka bërë fjalë të mbushura me ata që kanë dëmtime të tokës dhe pronës. Ndërsa makineritë e përfshira kanë ndërprerë përkohësisht funksionimin e tyre dhe mbulimi mediatik e ka nxjerrë në pah këtë çështje, ka pasur një mungesë zhgënjyese përgjigje nga ministritë e kontaktuara.

Dëmtim i objektit shëndetësor që ndodhet në Suhodoll

Zyra për Kosovë dhe Metohi kohët e fundit raportoi një incident që kishte për shënjestër një objekt të kujdesit shëndetësor që gjendet në lagjen multietnike Suhodoll afër Mitrovicës Veriore. Thuhet se vandalët thyen xhamat dhe hoqën me forcë portat metalike që siguronin institucionin e kujdesit shëndetësor, duke nxitur trazira dhe një ndjenjë pasigurie midis banorëve vendas dhe duke penguar të drejtën e tyre themelore për akses në kujdesin mjekësor.

Kisha në komunën e Zveçanit

 

Ministria e Kulturës së Kosovës ka rinovuar në mënyrë të njëanshme një kishë ortodokse në Vinarc i Epërm, pa u konsultuar me KOS, dhe ka pretenduar se është një “kishë katolike” për të përvetësuar trashëgiminë materiale dhe shpirtërore të KOS, duke shkelur të drejtën e tyre ndaj identitetit dhe pronës fetare.

Kisha, historikisht serbe, daton në shekullin e 14-të dhe u përdhos gjatë konfliktit në fund të viteve 1990. Pavarësisht rëndësisë historike për komunitetin serb, autoritetet e Kosovës e kanë riemërtuar dhe ndryshuar identitetin e saj pa u konsultuar me KOS.

Dioqeza Ortodokse Serbe po proteston kundër këtij ndryshimi të identitetit të kishës dhe dështimit të konsultimit me KOS, si shkelje e të drejtave fetare dhe kulturore dhe duke ngritur shqetësime për revizionizmin historik, fshirjen e trashëgimisë së KOS-së dhe mosrespektimin e detyrimeve ligjore.

Këto veprime shkelin të drejtën e KOS për identitetin fetar, të drejtat pronësore dhe trashëgiminë kulturore. Riemërtimi i njëanshëm i kishës nga autoritetet e Kosovës minon të drejtat fetare dhe kulturore, nxit intolerancën dhe minon sundimin e ligjit dhe respektin pasues për shkak të detyrimeve ligjore.

Përdorimi i tepruar i forcës

Më 19 dhjetor, thuhet se anëtarët e policisë së Kosovës kanë përdorur forcën e tepruar kundër një individi të cilin e kishin ndaluar gjatë një kontrolli të vijës kufitare administrative në Jarinje dhe e kishin marrë në pyetje për praninë e një qeni në makinë, që thuhet se çoi në një përshkallëzim të situatës kur u shtrua çështja e termit kufi apo vijë kufitare.

Sipas rrëfimit të personit të përfshirë, shkëmbimet verbale kanë degjeneruar në një përleshje fizike, gjatë së cilës ai ka marrë goditje, i janë përdredhur krahët dhe është mbyllur në një zonë të errët dhe i vënë në pranga. Ai përfundimisht u lirua pas rreth pesë orësh dhe mori një citim për mosbindje ndaj urdhrit të policisë së Kosovës. Ai ka shprehur gatishmërinë e tij për të trajtuar ngjarjet në një konferencë për shtyp, duke theksuar shqetësimet për keqtrajtimin dhe një model sjelljeje ndaj komunitetit të cilit i përket.

Me marrjen e lajmit për incidentin, OJQ Aktiv ka kontaktuar individin e përfshirë, i cili ka dhënë detaje rreth situatës dhe ka informuar se nuk është i njohur me mekanizmat ekzistues për paraqitjen e ankesave në Inspektoratin Policor të Kosovës. Aktiv i ofroi atij udhëzime gjatë procesit të aplikimit për paraqitjen e ankesave. Veprime të tilla zvogëlojnë edhe një herë perceptimin e sigurisë për serbët në Kosovë, zvogëlojnë besimin e tyre në institucionet e Kosovës dhe minojnë të drejtën e tyre për siguri

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd