PODCAST: REGJISTRIMI I POPULLSISË (EPISODI I PARË)

Gjetjet kryesore të hulumtimit “Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komuniteti serb në Kosovë” ishte tema e episodit të parë të podkastit “Regjistrimi i popullsisë”, ku priti kryehulumtuesin Igor Markoviq.

PODCAST: REGJISTRIMI I POPULLSISË (YOUTUBE) (me titra në shqip)

 

Ky podkast u realizua në kuadër të projektit OPEN të implementuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) në bashkëpunim me organizatat OJQ AKTIV Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave (QDKP). Pikëpamjet e shprehura në këtë podcast janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e KFOS.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd