Klubi Social i Mitrovicës: Debat për aktivizmin qytetar të të rinjve

Të rinjtë nga komuniteti serb dhe shqiptar që jetojnë në Mitrovicën veriore dhe jugore i dinë më së miri problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë dhe për këtë kanë folur hapur në debatin e mbrëmjes së sotme në Klubin Social të Mitrovicës, i cila u mbajt më 10 nëntor në Qendrën për Energji Qytetare në Mitrovicën e Veriut.

Të vetëdijshëm se jetojnë të ndarë, gjatë bisedës doli në pah këmbëngulja e të rinjve që kërkonin pikat e lidhjes. Gjatë këtij debati interaktiv rinor, u shfaqën filmi dokumentar “Found-Out” dhe filmi “Sigurt”.

Të rinj dhe përfaqësues të organizatave rinore nga të dy komunitetet u mblodhën në CEC me synimin për të nisur një debat mbi aktivizmin qytetar të të rinjve në komunitet, forcimin e besimit dhe shkëmbimin e ideve për veprim në fushën e prioriteteve të përbashkëta.

Klubi Social i Mitrovicës është një platformë për diskutim të hapur në veri të Kosovës, e cila është krijuar në vitin 2014. Me kalimin e viteve, programi ka ndërtuar një imazh, audiencë dhe reputacion të njohur në komunitetin lokal, duke i dhënë atij potencialin për të lehtësuar diskutimet konstruktive mes banorëve për tema me interes dhe shqetësim. Si i tillë, Klubi Social i Mitrovicës është vendi i duhur ku mund të dëgjohen zërat, nevojat dhe shqetësimet e të rinjve.

Debati për aktivizmin qytetar rinor, si pjesë e klubit social të Mitrovicës, organizohet nga misioni i OSBE-së në Kosovë në bashkëpunim të ngushtë me OJQ Aktiv.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd