Është mbajtur një punëtori me përfaqësues të Këshillave të Specializuara të Kosovës

Në kuadër të programit për informim publik të Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK), më 8 shkurt 2023, është mbajtur punëtoria me qytetarët në Gorazhdevc, organizuar nga OJQ Aktiv dhe Radio Gorazhdevac.

Gjatë prezantimit, zëdhënësi i DHSK-së, Michael Doyle dhe asistentja për media dhe komunikim, Emma Skehan, prezantuan mandatin dhe strukturën e Dhomave të Specializuara dhe çështjen e pjesëmarrjes së viktimave në proceset gjyqësore.

Po ashtu, u diskutua edhe për kompetencën e DHSK-së për krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime të tjera, periudhë kohore që mbulojnë paditë, në cilën fushë dhe ndaj kujt mund të ngrihen aktakuza. Gjithashtu, rregullorja për procedurën dhe provat, mënyra se si viktimat marrin pjesë në procese, komunikimi me popullatën, janë vetëm disa nga temat e prezantuara gjatë prezantimit.

Në kuadër të fushatës për informim publik mbi punën e DHSK, OJQ Aktiv do të vazhdojë të organizojë takime me qëllim të ofrimit të informatave më të detajuara për qytetarët lidhur me funksionimin e DHSK.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd