BISEDIMET E EKSPERTËVE PËR INTEGRITETIN E INFORMACIONIT DHE VERIFIKIMIN E FAKTEVE

OJQ Aktiv, në bashkëpunim me NDI Kosovë, më 8 shtator në Graçanicë mbajtën një diskutim me të rinj dhe aktivistë të organizatave joqeveritare nga Graçanica me temën “Sfidat e integritetit të informacionit: kërcënim në rritje për demokracinë në Kosovë”.

Çështjet e shqetësimeve të informacionit dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për këtë fenomen ishin temat kryesore të diskutimit mes të rinjve dhe gazetarëve me përvojë të mediave serbe në Kosove dhe ekspertëve të medias.

Në fillim të diskutimit, Nikola Gjakoviq, nga NDI Kosovë, prezantoi gjetjet kryesore të raportit vjetor “Sfidat e integritetit të informacionit: kërcënim në rritje për demokracinë në Kosovë”.

Bazuar në atë raport, siç theksoi Gjakoviq, dezinformatat, informacionet jo të besueshme dhe keqdashëse, si dhe fjalori nxitës paraqesin kërcënim për mjedisin mediatik në Kosovë. “Ndonëse qytetarët shpeshherë janë të vetëdijshëm për këto dukuri, mungon verifikimi i rregullt i fakteve”, tha ai.

Ekspertët e medias folën për ndikimin në rritje të dezinformatave, se si dinamikat e jetës dixhitale e formësojnë realitetin tonë, çfarë rreziqesh dhe mundësish sjell ai. U theksua rëndësia e kontrollit të fakteve, sepse ato ndikojnë në vendimmarrje dhe planifikim për të ardhmen.

Të rinjtë folën për trajtimin e lajmeve të rreme, dezinformatave, propagandës, diskutuan se si krijohen dhe me çfarë qëllimi. Të rinjtë nga Graçanica treguan se më së shumti ndjekin portalet dhe përmbajtjet në rrjetet sociale, kryesisht në Instagram, Facebook dhe YouTube.

Ata theksuan se janë të vetëdijshëm që përmbajtja duhet të kontrollohet sepse, siç theksuan, “secili paraqet anën e vet dhe pjesën e tij të së vërtetës”. Ata vunë në dukje disa nga problemet në media në gjuhën serbe, se më së shpeshti ndahen “në mes të atyre që mbështesin pushtetin dhe opozitën”.

Ata thanë se mediat në gjuhën shqipe nuk ndiqen sepse gjuha është pengesë, por se do të ishte mirë që të gjitha komunitetet të informohen për atë që po ndodh në Kosovë. “Shumë të rinj janë sylesh dhe janë të kërcënuar nga shumë rreziqe online, duhet të luftojmë kundër këtyre problemeve”, u tha në takim.

Para Graçanicës është mbajtur një diskutim me të rinj, përfaqësues të mediave dhe aktivistë të organizatave joqeveritare për temën e integritetit të informacionit në Gorazhdevc, Shtërpcë dhe Mitrovicën e Veriut. Në këto biseda ekspertësh u diskutuan mënyrat për të ekspozuar dhe luftuar përçarjet në integritetin e informacionit, si një hap i rëndësishëm për ruajtjen e proceseve demokratike në shoqëri.

Të pranishmit vunë në dukje problemet që hasin gjatë monitorimit të mediave dhe rrjeteve sociale, vunë në dukje përhapjen e dukshme të lajmeve të rreme, praninë e portaleve dhe profileve të dyshimta dhe theksuan domosdoshmërinë e ndërgjegjësimit për këto probleme.

U theksua se zbatimi i përgjegjësisë editoriale, zhvillimi profesional i medias, si dhe edukimi i qytetarëve, janë çështje kyçe që duhen hetuar për të ruajtur integritetin e informacionit.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd