Adresa e re e OJQ Aktiv në Prishtinë

Nga data 1 shtator 2023, zyra e OJQ-së Aktiv është e vendosur në një lokacion të ri në Prishtinë. Adresa jonë është Qamil Hoxha 38, kati 1, banesa nr. 2, Prishtinë.

OJQ Aktiv, me seli në Mitrovicën Veriore, dhe me zyrën në Prishtinë dhe Beograd, rrumbullakson forcimin e organizatës, duke ndjekur drejtimet kryesore të saj – respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, forcimi i bashkëpunimit ndëretnik, pajtimi, promovimi i kulturën demokratike dhe aktivizmin qytetar.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd