Studenti master programa posetili NVO Aktiv

Grupa od 100 studenata, uključujući 82 studenta Evropskog mastera za ljudska prava i demokratizaciju iz Venecije i 18 studenata Univerziteta u Beču master programa za ljudska prava, posetila je NVO Aktiv u Severnoj Mitrovici 22. januara 2024.

Iznevši osnovne ciljeve i aktivnosti organizacije, predstavnici NVO Aktiv su istakli značaj građanskih inicijativa i saradnju sa lokalnom zajednicom. Tokom diskusije, poseban fokus stavljen je na položaj zajednice kosovskih Srba kao i na međuetničke odnose. Studenti su postavljali pitanja i izražavali interesovanje za specifičnosti života u ovom delu Kosova. Razmenjena su mišljenja o aktuelnoj društveno-političkoj situaciji na Kosovu.

Studenti su obišli i prostorije NVO Aktiv, te posetili društveni hub Centra građanske energije, gde je organizovana diskusija o aktuelnim temama. Ovaj susret predstavlja značajan korak ka razmeni znanja i iskustava, pružajući priliku za dijalog o relevantnim društvenim i političkim pitanjima.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd