SAOPŠTENJE

Predstavnici organizacija civilnog društva i medija iz srpske zajednice na Kosovu, okupljeni oko platforme Empirika, pozivaju sve strane da mirnim putem reše krizu na severu Kosova nastalu zbog najave početka sprovođenja odluke o preregistraciji srpskih tablica (sa oznakama gradova na Kosovu) na RKS i uspostavljanja reciprociteta o ličnim kartama koje izdaje Republilka Srbija. 

Pozivamo vlade u Beogradu i Prištini da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza i da zapaljivu retoriku zamene konstruktivnim dijalogom koji je jedini put ka pronalaženju održivog rešenja koji će uvažiti potrebe građana.

Pozivamo međunarodnu zajednicuEUSADdržave Kvinte da neodložno i što pre uspostave prostor za dijalog na političkom nivou uz insistiranje na neposrednom kontaktu delegacija Beograda i Prštine.

Pozivamo Srpsku listu da kao član Vlade Kosova, Skupštine Kosova i drugih lokalnih i centralnih institucija, preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju ovog problema, i da pored komunikacije sa Beogradom uspostavi institucionalni kanal komunikacije i sa premijerom Kosova što je jedini ispravni put politički odgovornog delovanja. Poslanici i ministri Srpske liste su jedini politički predstavnici kosovskih Srba u institucijama na Kosovu, i stoga je neophodno da pasivno delovanje zamene proaktvnom ulogom u rešavanju problema koji neposredno pogađaju građane. U tom procesu je neophodno uspostaviti neposrednu i neometanu komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, nevladinim sektorom i svim relevantnim činiocima iz redova zajednice kosovskih Srba.

Podsećamo vladu u Prištini da je u ovoj situaciji povećanih tenzija posebna obaveza nadležnih da na svim službenim jezicima na Kosovu objavljuju sve informacije, dokumenta, saopštenja i da ista dođu do svih građana na Kosovu. Na ovaj način će se sprečiti sve nejasnoće, dezinformacije i lažne ili iskrivljene vesti, koje mogu da ugroze opšti mir i bezbednost pojedinca.

Nedostatak komunikacije sa lokalnim zajednicama i angažovanjem jedinica specijalne policije direktno su uticali na podizanje tenzija na severu Kosova i prete da prodube visok stepen nepoverenja između dve najbrojnije etničke zajednice na Kosovu, pa se umesto konstruktivnog dijaloga energija i prostor usmeravaju na destabilizaciju prilika na terenu i iznuđena rešenja koja su neretko na štetu građana.

Mi, predstavnici civilnog sektora i medija iz srpske zajednice na Kosovu, kao aktivisti i građani želimo da se mržnja, napetost i nestabilnost okončaju, a dijalogom i zajedničkim rešavanjem problema uspostave okolnosti za zajednički život, saradnju i prosperitet.

 

Potpisnici:

Centar za mir i toleranciju (CPT)

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)

Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)

Goraždevac Media Group

Humani centar Mitrovica

Komunikacija za razvoj društva (CSD)

NVO AKTIV

Omladinska parteška aktivnost

RTV KIM

Radio Kontakt Plus

Svetionik

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd