PROŠLOST, SADAŠNJOST, FORUM BUDUĆNOSTI (12-13.04.2022)

U ime NVO AKTIV i članova Kosovske koalicije za pomirenje, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na:

Prošlost, sadašnjost, FORUM BUDUĆNOSTI

Stanje pomirenja na Kosovu

Dvodnevnu konferenciju koja će biti održana u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici

12. i 13. aprila 2022. godine

Dve decenije nakon završetka neprijateljstava na Kosovu, priroda međuetničkih odnosa ostaje dvosmislena. Uprkos značajnim ulaganjima i naporima međunarodne zajednice i sektora civilnog društva, kosovskim Albancima i kosovskim Srbima nedostaje zajednički jezik, te zajednička koncepcija o tome šta je pomirenje i na koji način se može postići. Ova konferencija će se baviti nizom otvorenih pitanja vezanih za ovaj problem u atmosferi koja podstiče konstruktivnu debatu. Eminentni panelisti iz različitih sfera javnog života će ispitati i dekonstruisati prirodu uloge medija i civilnog društva u procesu pomirenja i, po prvi put, razmotriti ulogu manjih nevećinskih zajednica na Kosovu i njihov odnos sa dve veće etničke grupe.

NVO AKTIV i partneri se raduju što će imati priliku da Vas ugoste tokom plodonosnih, zanimljivih i važnih diskusija koje nam slede!

POZIVNICA I AGENDA

Napomena: Broj gledalaca koji će uživo prisustvovati panelima je ograničen zbog situacije sa pandemijom, te ako želite da budete u publici prijavite se za panel koji Vas zanima putem e-maila: applications@ngoaktiv.org

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd