POZIV ZA APLICIRANJE – VRŠNJAČKO POZORIŠNO OBRAZOVANJE


Centar za umetnost i zajednice – Artpolis u okviru Koalicije za pomirenje Kosova, organizuje Pozorišni trening na bazi vršnjačkog obrazovanja za mlade iz albanske, srpske, romske, aškalijske i egipatske zajednice.

Trening će biti organizovan od 11. do 14. februara  u Prizrenu/Kosovo. Artpolis pokriva sve troškove uključujući prevoz, smeštaj, hranu, obuku.

Kao nastavak ovog treninga zainteresovani učesnici I grupa će razviti pozorišnu predstavu, koja će biti izvedena pred publikom.

Ako ste:

  • stari između 16-25 godina
  • zainteresovani da znate više o pozorištu i pozorišnim tehnikama, posebno Forum Teatru
  • zainteresovani za glumu
  • zainteresovani za vršnjačku edukaciju
  • imate stras za poštovanje ljudskih prava, sa posebnim fokusom na izgradnju i pomirenje svih zajednica na Kosovu
  • spremni da doprinesete zajednici
  • zainteresovani za stvaranje novih prijateljstva sa drugim mladima iz različitih kosovskih zajednica sa kojima delite svoju strast prema umetnosti i ljudskim pravima

 

Tada bi trebalo da se prijavite popunjavanjem dole postavljenog obrasca do 7. februara 2022. https://docs.google.com/forms/d/1yiEVjYY-oe69lyrJ6H9mrmWR2PtDWBC4f4lj0WqELPQ/edit

 

Samo odabrani kandidati biće obavešteni telefonom iii e-mailom.

Za više informacija kontaktirajte: venera.it@gmail.com

 

Ova aktivnost je podržana od Evropske unije na Kosovu kroz projekat „Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu“ koji implemenetiraju Artpolis i NGO Aktiv kao članovi Kosovske koalicije za pomirenje (KCR).

 

NAPOMENA: Svi učesnici su obavezni da pribave potvrdu o vakcinaciji sa najmanje 2 doze.

Ova aktivnost će se odvijati u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja virusa COVID-19” koji je objavilo Ministarstvo zdravlja, kao i „Nacrtom zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19”.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd