Potrebno veće učešće građana na javnim raspravama u opštinama

NVO Aktiv organizovala je u utorak, 16. maja, u Gračanici, debatu povodom objavljivanja istraživanja „Digitalna transparentnost u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu”.

Na konferenciji su razmatrane teme iz istraživanja, koje je objavila NVO AKTIV, a koje se odnosi na digitalno prisustvo i transparentnost opština sa srpskom većinom. Sa konferencije je poručeno da je od velike važnosti aktivno učešća građana u javnim raspravama koje organizuju lokalne samouprave, i da je potrebno ohrabriti građane da zahtevaju veću transparentnost onih koje sami biraju.

Istraživanja NVO Aktiv je pokazalo da se opština Gračanica nalazi se na prvom mestu po digitalnoj transparentnosti opština sa srpskom većinom. Istraživanje je pokazalo da većina građana želi aktivnije učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Savetnik gradonačelnika Prištine Muhedin Nuši izjavio je da su rezultati izveštaja očekivani i u skladu s tim izrazio zabrinutost zbog nedovoljne svesti i angažovanja opštinskih službenika i gradonačelnika u ispunjavanju njihovih obaveza.

„Što se tiče transparentnosti na koje ukazuje ovo istraživanje nisam iznenađen. U poslednjem izveštaju Ministarstva lokalne samouprave koji smo dobili pre dve nedelje, a povodom transparetnosti u većinski srpskim opštinama, primetio sam da je došlo do pada transparetnosti u opštinama Novo Brdo i Parteš koje su ranije bile dobro rangirane,” rekao je Nuši.

Predstavnica Kosovskog demokratskog instituta (KDI) Dijana Metuši naglasila je da je transparentnost u lokalnoj samoupravi u svih 38 opština na Kosovu 2014. godine bila svega 16% u proseku. Ona je objasnila da su javne institucije u službi građana, koji biraju svoje predstavnike i plaćaju sve svoje usluge.

„Predstavnici su tu da nam pruže neku uslugu i transparentnost je povezana sa obavezama tih radnika koje smo mi zaposlili u javnim institucijama. I mi kao građani imamo pravo da znamo kako oni rade svoj posao, kako izvršavaju te obaveze,” rekla je Metuši.

U vezi sa ulogom građana govorio je i Vladan Trifić iz NVO Centar za mir i toleranciju. On je naglasio da odgovornost za nedostatak transparentnosti nije samo na predstavnicima opština, već i na samim građanima.

Navodeći primer opštine Gračanica, Trifić je ukazao da je slabo učešće na javnim raspravama koje organizuje lokalna samouprava.

„Stanovništvo je generalno nezadovoljno, želi bolje, želi da učestvuje. Ali, kada se pozocu da dođu, kada im se kaže da opština ima obavezu da održi najmanje tri javna skupa povodom budžeta, kada se zamole građani da dođu, da daju svoje predloge, ne pojavi se niko, ili veoma mali broj partijskih aktivista ili rođaka,” istakao je Trifić.

Sa konferencije je poručeno da je potrebno raditi na edukaciji građana, posebno starije populacije, kako bi se upoznali sa digitalnim uslugama.

Na ovom linku možete naći kompletno istraživanje   https://bit.ly/3om9FGf

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd