Poseta studenata iz Danske

Danski studenti obišli su, 7. novembra, sedište NVO Aktiv u Severnoj Mitrovici i upoznali se sa radom organizacije civilnog društva u zajednici.

Grupa od 19 studenata i dva profesora Univeziteta DIS iz Danske pokazali su interesovanje za rad organizacije, položaj zajednice kosovskih Srba i aktuelnu društveno-političku situaciju.

Nakon upoznavanja, studenti su obišli prostorije NVO Aktiv i društveni hub Centar građanske energije, u kome je i održana diskusija o aktuelnim temama.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd